iservekopak.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Overname van iSERV door Ekopak doet beide partijen groeien

Het gaat oerend hard bij Ekopak. Eind april, een maand nadat ondernemer Pieter Loose letterlijk aan de bel trok voor de beursgang, nam het bedrijf sectorgenoot iSERV uit Genk over. “Een stap die ergens in de sterren stond geschreven”, vindt de gedelegeerd bestuurder. Voor medewerkers en klanten verandert er weinig tot niets, behalve zekerheid over de toekomst en een nog verbeterde dienstverlening.

aq93cgk1.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Een opslagtank komt nooit alleen

Dat chemicaliën een onmisbare factor zijn in tal van waterzuiverings- en -behandelingsprocessen, dat is geen nieuws. Dat deze stoffen op een aangepaste en veilige manier opgeslagen moeten worden evenmin. Maar welke voorzorgsmaatregelen dan precies genomen moeten worden om mens en milieu te beschermen? Daarvan is niet iedereen even goed op de hoogte. Bovendien gelden sinds eind 2020 enkele nieuwe regels.

cirtecbeeld1kleinerformaatintensieve.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Nieuwe zuiveringsmachine om cellulose te recupereren

Het Nederlandse bedrijf CirTec heeft een nieuwe machine ontworpen – de IntenSieve® – om zwevende stoffen, zoals toiletpapier, uit het afvalwater te halen. De IntenSieve® is een zeef, welke gecombineerd kan worden met een wasstap om de cellulose van de meeste verontreinigingen te ontdoen. De machine kan door rioolwaterzuiveringsinstallaties worden gebruikt en kan eveneens ingezet worden door de industrie om zwevende stoffen af te vangen voor diverse toepassingen.


Aquatech2021 rectangle oktober
beeld5wattsworkshetnieuweonlinetrainingsportaalvanwatts.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Wallonië voert certificaat CertIBEau in

Sinds 1 juni moeten aansluitingen van sanitaire installaties in Wallonië gecertificeerd en conform zijn volgens CertIBEau. Een cruciaal punt is dat er een terugslagklep moet voorzien zijn na de watermeter. Dat voorkomt dat water van het particuliere naar het openbare netwerk wordt teruggevoerd. Er zal nauw op het naleven van deze nieuwe wetgeving gecontroleerd worden.

nitraatmetingopeenbeluchtingsbekken.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Nitraatmeting: een absolute noodzaak in elk watertype

Een goede waterkwaliteit is overal van het grootste belang. Zo moet onder meer het nitraatniveau onder bepaalde drempelwaarden blijven in functie van een gezond ecosysteem of een performante waterzuivering, om maar enkele voorbeelden te noemen. Elscolab beschikt over een breed spectrum aan oplossingen. “Dat is ook nodig om voor elke specifieke toepassing de meest geschikte nitraatmeter te kiezen”, zegt Joke Bosman, sales engineer Water & Milieu bij Elscolab.

wilo3.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Van pompenfabrikant tot totaalleverancier voor afvalwaterzuivering

Klanten verlangen steeds meer van hun partners, ook op vlak van (afval)waterbehandeling. Wilo is helemaal voorbereid op die trend. Het bedrijf evolueert van een pure pompenleverancier tot een partner die het hele plaatje verzorgt. “De recente overnames van het Duitse GVA en het Belgische Merrem & La Porte Collignon kaderen in die strategie”, verduidelijkt Martijn Bisschop, accountmanager bij Wilo Benelux (samenwerking Wilo België en Wilo Nederland).


Grundfos rectangle oktober 2021
beeld1kytosbiedtanalysesaanvanuitdenieuwelabsvandeugenttecapturezwijnaarde.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Nieuwe start-up analyseert microbiomen in het water razend snel

Kytos is een nieuwe spin-off van het Centrum voor Microbiële Ecologie en Technologie (CMET) van de Universiteit Gent. Het bedrijf doet aan microbiële monitoring en management van drinkwater, proceswater, aquacultuur en waterhergebruik. Het project moet bedrijven helpen om de microbiële kwaliteit van het water in hun processen beter in de gaten te houden. We spraken met de oprichters Frederiek-Maarten Kerckhof en Ruben Props van Kytos.

beeld1anaerobereactorvoorbiogasvalorisatiebijcarlsberg.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Mechels milieubedrijf Pantarein biedt waterzuivering als dienst aan

Pantarein Water ontwikkelt al twintig jaar totaaloplossingen voor industrieel afvalwater door te blijven innoveren. “Circulair waterhergebruik is meer dan alleen de juiste zuiveringstechnologieën toepassen”, zegt zaakvoerder Piet De Langhe. “We willen de hele watercyclus doorlichten en het pad effenen voor nieuwe businessmodellen: Water at your service.”

beeld2flood4castvoorspeltoverstromingsrisicosopwijkenstraatniveautotdrieuuropvoorhand.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Overstromingen voorspellen tot 3 uur op voorhand

Hydroscan uit Leuven bestaat 20 jaar. De smart solution provider zet in op waterbeheer technologieën voor onder andere waterbedrijven, gemeenten en steden. De laatste jaren werden innovatieve technologieën ontwikkeld om onder meer lekken in drinkwaterleidingen en overstromingen in gemeentelijke en stedelijke kernen te kunnen voorspellen.


Siemens rectangle oktober 2021
beeld1roboxevolvingtechnologiestypews105cdlopgrotebeluchtingstankwwtpgent.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Robuschi brengt innovatieve producten op de markt

Robuschi heeft een nieuw concept op de markt gebracht – Robox evolving technologies – waar zowel de schroefblower- als de lobbenblowertechnologie in hetzelfde blowerframe kan ingebouwd worden. Het project is een gezamenlijk resultaat van de samenwerking tussen Robuschi en Gardner Denver.

beeld2coverboekvanmarcvanmolle.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 93 – september 2021
1 miljoen mensen sterven aan corona, 9 miljoen aan watergebrek

Water. Waarom elke druppel telt, is het recent verschenen boek van prof. em. Marc Van Molle, fysisch geograaf, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Van Molle schetst in vijf heldere hoofdstukken de globale oorzaken van waterschaarste, het beheer van water, de waterconflicten, de impact van de klimaatverandering en formuleert ook mogelijke oplossingen. Hij doet dit vanuit zijn expertise op het vlak van opslag van CO2 in de bodem, bodemerosie en waterbeheer.

foto1ingmarnopens.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 93 – september 2021
Belang van digital twins in de waterwereld neemt toe

Digital twins en artificiële intelligentie (AI) zullen in de toekomst een alsmaar belangrijkere rol spelen voor spelers in de watersector. Dat zegt Ingmar Nopens, professor aan de UGent en specialist in ‘modelgebaseerde systeemanalyse en –optimalisatie’.