img1835.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
Colruyt Group bouwt een van de grootste krattenwasinstallaties van Europa

Colruyt Group investeert in een nieuwe krattenwaslijn in zijn retourcentrum in Dassenveld (Halle). Die zal 18.000 kratten per uur reinigen waarvan twee derden of 12.000 duurzamere klapkratten. De nieuwe krattenwasinstallatie, die voorzien is voor midden 2021, loopt op het drinkbaar water dat het bedrijf zelf produceert uit zijn grijze (afval)water “en zal quasi zelfbedruipend zijn,” zegt Geert Van Liefferinge, projectmanager waterzuivering bij Colruyt Group Technics.

ro.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
Circulaire economie tot op het bot: bij dit slachthuis krijgt water nieuw leven

Sus Campiniae – of Kempisch varken als uw Latijn wat roestig is – is de grootste en modernste varkensslachterij van het land. Jaarlijks passeren er twee miljoen varkens, en daar komt veel afvalwater bij kijken. Afvalwater dat, dankzij de inspanningen van de BV Geo-Aquaplus, nu steeds opnieuw gebruikt kan worden in een circulair waterzuiveringssysteem. ‘We streven ernaar om een voorbeeldfunctie aan te nemen in de slachtindustrie’

ankersmid04.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
Göteborg meet erg lage concentraties chloordioxide

Het gebruik van chloordioxide als desinfectiemiddel in de drinkwaterproductie heeft duidelijke voordelen. Zo volstaan erg lage concentraties, is de werking weinig pH-afhankelijk en voorkomt het de vorming van bepaalde schadelijke bijproducten. Nadelig echter, zijn de soms gevaarlijke productiemethoden en het explosiegevaar bij hoge concentraties. De openbare drinkwatermaatschappij van de Zweedse stad Göteborg ging daarom op zoek naar oplossingen om alles in de hand te houden.


Grundfos rectangle april 2021
vigotec04.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
85 aftakkingen op toevoerleiding

In Sint-Genesius-Rode moest de aansluiting van 85 woningen op het drinkwaternet afgelopen zomer vernieuwd worden. De distributieleiding waarop de aftakkingen gepland stonden, was evenwel geen regulier formaat. De PE-leiding met diameter 280 mm werd immers voor zowel toevoer als distributie gebruikt. Voor een aangepaste oplossing die bovendien zo min mogelijk hinder zou opleveren, klopte aannemer GKW aan bij Vigotec.

1_21.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
Samenwerking sleutel tot succes

Een aardappelverwerkingsbedrijf in West-Vlaanderen houdt de waterzuivering in eigen beheer. Er werd gekozen voor een anaerobe reactor gevolgd door een aerobe reactor, waar het afvalwater geschikt wordt gemaakt voor lozing op oppervlaktewater gecombineerd met waterhergebruik. In de aerobe reactor wordt de COD die overblijft na de anaerobe behandeling verder verwijderd om aan de normen te voldoen. Micro-organismen breken de organische verbindingen af tot voornamelijk koolstofdioxide en nieuwe biomassa. Om de capaciteit van de WWTP te verhogen, werden in de aerobie enkele beluchters toegevoegd. Hiervoor werd gekozen voor de aerators van Aquasystems International met Bauer BG-coaxiale motorreductoren.

aq90elneo1_1.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
High-tech onderzoek in historisch sluizencomplex

De droogteproblematiek noopt watermaatschappijen om hun waterwinning te herbekijken. FARYS, IWVA en De Watergroep richten zich daarvoor onder meer tot de kustregio. Landinwaarts is daar gedurende een groot deel van het jaar namelijk voldoende water beschikbaar, terwijl de beschikbaarheid in andere periodes aan de zeezijde hoog ligt. De analyse van zes waterlopen die via de Ganzepoot in Nieuwpoort afvoeren, moet inzicht geven in de waterwinningsmogelijkheden.


Siemens rectangle april 2021
1_20.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 90 – december 2020
Hyperclassic-meng- en beluchtingssysteem voor de zwaarste toepassingen

Bij water- en afvalwaterzuivering worden doorgaans meerdere processtappen toegepast, waarbij het biologische stadium het hart van de plant vormt. Hier worden koolstof- en stikstofverbindingen biologisch afgebroken. De basis voor dit proces is het effectief mengen én efficiënt transporteren van zuurstof zodat de biologisch actieve bacteriën hun werk kunnen doen.

cgi01_1.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 90 – december 2020
Drie essentiële vaardigheden voor post-corona bedrijfsvoering

Het jaar 2020 zal voor altijd te boek staan als het jaar waarin een wereldwijde pandemie ons persoonlijke en professionele leven overhoop gooide. Deze uitdagingen het hoofd bieden, vergt veerkracht en flexibiliteit. Om alvast op professioneel vlak doorheen de gevolgen van de coronacrisis te navigeren, definieerde IT en business consultancy bedrijf CGI drie essentiële organisatorische vaardigheden.

1a_11.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 90 – december 2020
Beter voorkomen dan genezen

Onderhoud van pompen kan zwaar doorwegen op de bedrijfskosten, en al zeker in uitdagende toepassingen waar absolute betrouwbaarheid zwaar doorweegt. Het resultaat laat zich raden. Onder het mom van “beter eens te veel dan te weinig onderhoud plannen” worden er overbodige én kostelijke interventies uitgevoerd. Om dit te vermijden, heeft KSB de KSB Guard ontwikkeld: een smart tool voor pompcontrole vanop afstand.


Vega rectangle maart 2021
ecobeton1_1.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 90 – december 2020
Al 110 jaar inzet voor een efficiënt waterbeheer

Begin september vierde ecobeton water technologies NV een bijzondere verjaardag. 110 jaren staan er sindsdien op de teller, al is dat voor het bedrijf allerminst een reden om het rustiger aan te doen. “Covid-19 heeft ons geleerd dat we uitdagingen aankunnen die we nooit voor mogelijk hielden”, liet gedelegeerd bestuurder Hilde Cuykx optekenen. Die weer- en wendbaarheid wordt ook na 110 jaar onverminderd ingezet om huidige hydrologische uitdagingen het hoofd te bieden.

beeld8laboratoriumugent.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 90 – december 2020
Uitdagingen voor waterhergebruik

Steeds meer bedrijven willen hun water hergebruiken, alsook waardevolle componenten recupereren die nog aanwezig zijn in hun afvalwater. Tegelijkertijd worden de normen voor waterlozingen steeds strenger. Dat stelt professor Gijs Du Laing (UGent), expert in de milieuchemie en -technologie van waardevolle en gevaarlijke sporenelementen. De UGent ontwikkelt daarom momenteel allerlei nieuwe hybride technieken om sporenelementen nog beter, selectiever en sneller te kunnen verwijderen uit afvalwaters.

beeld2professorramonganigueindelabosvandeugent.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 90 – december 2020
Ugent ontwikkelt nieuwe microbiële processen om circulariteit in de ruimte en op aarde in te schakelen

Over enkele jaren plant The European Space Agency (ESA) een ruimtemissie waarin gedurende 40 dagen een experiment zal plaatsvinden. In het Centrum voor Microbiële Ecologie en Technologie (CMET) van de UGent wordt dat ruimteproject mee voorbereid. Er wordt volop geëxperimenteerd met microbiële processen die de afvalstromen op bemande vluchten in het heelal moeten zuiveren en recycleren. Het project moet ook een inspiratie zijn voor de aarde. Het moet een performanter gesloten circulair systeem op aarde mogelijk maken. We hadden een gesprek met professor Ramon Ganigué, gespecialiseerd in milieubiotechnologie.