1_22.jpg

PRODUCTSPOT  
Aquarama 90 – december 2020
Proceslucht voor lagedruktoepassingen

De PillAerator-turboblowers van Kaeser Kompressoren zijn bijzonder geschikt voor beluchtingsprocessen die hoge eisen stellen aan de lucht in de biologische waterzuivering. Dankzij de nieuwste technologie bieden ze een zorgeloze, betrouwbare en energie-efficiënte werking, waardoor de total life cycle cost tot een minimum wordt beperkt.

aq90suez04.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
Mobiele unit houdt gedemineraliseerd waterproductie BASF Antwerpen op peil

Een waterbehandelingsinstallatie die aan vernieuwing toe is, vervang je niet zomaar. De zoektocht naar een duurzame, efficiënte en toekomstbestendige oplossing vergt tijd en denkwerk. In tussentijd mag de productie echter geenszins teruglopen. Ter ondersteuning van de bestaande installatie en om de kwaliteit en continuïteit van gedemineraliseerd water op zijn Antwerpse site te waarborgen, deed BASF daarom een beroep op de mobiele vloot van Suez.

6a.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
Productiecapaciteit omhoog én afvalwatervolume omlaag

Ford stelde Trevi aan om de uitbreiding van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in de vestiging van Craiova (Roemenië) te onderzoeken, de nodige aanpassingen te ontwerpen en de uitvoering ervan te begeleiden. Aanleiding was de introductie van een derde shift en de gerelateerde verhoging van de jaarlijkse productiecapaciteit van 160.000 tot 240.000 wagens. Het doel was een gemoderniseerde en performante afvalwaterzuivering én een reductie van de hoeveelheid afvalwater. De water-footprint, het afvalwaterdebiet en de investeringskosten voor afvalwaterzuivering moesten immers omlaag.


Grundfos rectangle maart 2021
beeld3riolering.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
Riothermie maakt intrede in Brussels Gewest

Vanaf februari 2021 start een groots riothermieproject in de Brusselse gemeente Ukkel. Rioolwater zal gebruikt worden om het vernieuwde administratieve centrum van Ukkel te verwarmen en te koelen. Vivaqua ontwikkelde hiervoor een goedkope warmtewisselaar in kunststof. Als het project succesvol is, kan het uitgebreid worden naar minstens 50 van de 2000 kilometer rioleringen in het Brussels Gewest.

ovivo01.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
Internationaal farmabedrijf kiest voor Nederlandse expertise

Om een voldoende toevoer van purified water te garanderen, investeerde een vooraanstaand en wereldwijd actief farmaceutisch bedrijf onlangs in twee nieuwe PW-aanmaakinstallaties voor zijn Belgische productielocatie. De expertise en technologie daarvoor haalde het bedrijf over de grens, bij Ovivo Holland B.V.

img1835.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
Colruyt Group bouwt een van de grootste krattenwasinstallaties van Europa

Colruyt Group investeert in een nieuwe krattenwaslijn in zijn retourcentrum in Dassenveld (Halle). Die zal 18.000 kratten per uur reinigen waarvan twee derden of 12.000 duurzamere klapkratten. De nieuwe krattenwasinstallatie, die voorzien is voor midden 2021, loopt op het drinkbaar water dat het bedrijf zelf produceert uit zijn grijze (afval)water “en zal quasi zelfbedruipend zijn,” zegt Geert Van Liefferinge, projectmanager waterzuivering bij Colruyt Group Technics.


Vega rectangle maart 2021
ro.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
Circulaire economie tot op het bot: bij dit slachthuis krijgt water nieuw leven

Sus Campiniae – of Kempisch varken als uw Latijn wat roestig is – is de grootste en modernste varkensslachterij van het land. Jaarlijks passeren er twee miljoen varkens, en daar komt veel afvalwater bij kijken. Afvalwater dat, dankzij de inspanningen van de BV Geo-Aquaplus, nu steeds opnieuw gebruikt kan worden in een circulair waterzuiveringssysteem. ‘We streven ernaar om een voorbeeldfunctie aan te nemen in de slachtindustrie’

ankersmid04.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
Göteborg meet erg lage concentraties chloordioxide

Het gebruik van chloordioxide als desinfectiemiddel in de drinkwaterproductie heeft duidelijke voordelen. Zo volstaan erg lage concentraties, is de werking weinig pH-afhankelijk en voorkomt het de vorming van bepaalde schadelijke bijproducten. Nadelig echter, zijn de soms gevaarlijke productiemethoden en het explosiegevaar bij hoge concentraties. De openbare drinkwatermaatschappij van de Zweedse stad Göteborg ging daarom op zoek naar oplossingen om alles in de hand te houden.

vigotec04.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
85 aftakkingen op toevoerleiding

In Sint-Genesius-Rode moest de aansluiting van 85 woningen op het drinkwaternet afgelopen zomer vernieuwd worden. De distributieleiding waarop de aftakkingen gepland stonden, was evenwel geen regulier formaat. De PE-leiding met diameter 280 mm werd immers voor zowel toevoer als distributie gebruikt. Voor een aangepaste oplossing die bovendien zo min mogelijk hinder zou opleveren, klopte aannemer GKW aan bij Vigotec.

1_21.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
Samenwerking sleutel tot succes

Een aardappelverwerkingsbedrijf in West-Vlaanderen houdt de waterzuivering in eigen beheer. Er werd gekozen voor een anaerobe reactor gevolgd door een aerobe reactor, waar het afvalwater geschikt wordt gemaakt voor lozing op oppervlaktewater gecombineerd met waterhergebruik. In de aerobe reactor wordt de COD die overblijft na de anaerobe behandeling verder verwijderd om aan de normen te voldoen. Micro-organismen breken de organische verbindingen af tot voornamelijk koolstofdioxide en nieuwe biomassa. Om de capaciteit van de WWTP te verhogen, werden in de aerobie enkele beluchters toegevoegd. Hiervoor werd gekozen voor de aerators van Aquasystems International met Bauer BG-coaxiale motorreductoren.

aq90elneo1_1.jpg

PROJECT  
Aquarama 90 – december 2020
High-tech onderzoek in historisch sluizencomplex

De droogteproblematiek noopt watermaatschappijen om hun waterwinning te herbekijken. FARYS, IWVA en De Watergroep richten zich daarvoor onder meer tot de kustregio. Landinwaarts is daar gedurende een groot deel van het jaar namelijk voldoende water beschikbaar, terwijl de beschikbaarheid in andere periodes aan de zeezijde hoog ligt. De analyse van zes waterlopen die via de Ganzepoot in Nieuwpoort afvoeren, moet inzicht geven in de waterwinningsmogelijkheden.

1_20.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 90 – december 2020
Hyperclassic-meng- en beluchtingssysteem voor de zwaarste toepassingen

Bij water- en afvalwaterzuivering worden doorgaans meerdere processtappen toegepast, waarbij het biologische stadium het hart van de plant vormt. Hier worden koolstof- en stikstofverbindingen biologisch afgebroken. De basis voor dit proces is het effectief mengen én efficiënt transporteren van zuurstof zodat de biologisch actieve bacteriën hun werk kunnen doen.