titelbildvorschlag01.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 93 – september 2021
Nieuwe methode voor volautomatische bepaling van de concentratie legionella

De noodzaak om de concentratie legionella te beheersen in watersystemen waaruit aerosolen kunnen ontstaan, leidt tot het probleem dat de hiervoor gebruikte kweekmethode (ISO 11731-2017) pas betrouwbare resultaten geeft na een periode van 7-12 dagen. Op basis hiervan kunnen noodzakelijke maatregelen alleen met een aanzienlijke vertraging worden genomen en gecontroleerd. Sneltesten die momenteel op de markt zijn, komen niet overeen met de geaccrediteerde kweekmethode of vergen tijdrovende voorbereidingsstappen. Sommige sneltesten bieden zeer specifieke detectie voor enkele legionella-soorten, maar niet voor alle legionella-soorten in een watermonster (legionella spp. = species pluralis). Het nieuw ontwikkelde meetinstrument INWATROL L.nella+ is gebaseerd op de methode voor het meten van de metabolische activiteit van levende cellen en bepaalt op betrouwbare wijze legionella spp. binnen enkele uren uit een watermonster. Het meetapparaat is direct aangesloten op het watersysteem met automatische en zelfdesinfecterende monstertoevoer, inclusief zelfdesinfectie van het water dat zich in de meetcel bevindt nadat de meting is voltooid. Hierdoor kan de exploitant van de installatie continu en veilig de microbiologische waterkwaliteit bepalen. Naast de directe controle op het succes van de uitgevoerde maatregelen, is het ook mogelijk om b.v. biociden volgens de vereisten te doseren.

aq88upwfabriekfoto3.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 88 – juni 2020
Van riool- naar ultrapuur water

Steeds vaker zal de industrie gebruik moeten maken van alternatieve waterbronnen. Dat op dat vlak veel mogelijk is, blijkt in Emmen, waar van rioolwater ultrapuur water wordt gemaakt. Bovendien gebeurt dat, op vraag van de klant, met een minimum aan

animalfeeds.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 85 – september 2019
Nieuwe wegen voor productie en toepassing van microbieel eiwit

De circulaire economie is een begrip dat nooit zo actueel was als nu. Neven- en afvalstromen omzetten in valoriseerbare componenten is een meerwaarde voor onze maatschappij, maar vereist out-of-the-boxresearch. Avecom is daar intens mee bezig. Het


Aquarama trade fair 2024 rectangle
aq85eiwittenafvalwaterfoto4.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 85 – september 2019
Van afvalwater naar voeder

Zeg niet afval, maar grondstof. Dat geldt ook voor afvalwater afkomstig van de voedingsindustrie. De bio-ingenieurs aan Universiteit Antwerpen willen daarmee, na een tussenstap, bacteriën kweken als eiwitbron voor dierenvoeder.

akzompphp23.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 85 – september 2019
Verwijderen van koolwaterstoffen uit industrieel water

De MPPE-technologie die wordt gebruikt om koolwaterstoffen te verwijderen, is algemeen geaccepteerd, met name in de offshore olie- en gasindustrie. Recent is de trend ontstaan om kleinere volumes aan verontreinigde afvalstromen uit andere sectoren

aq85membranestrippingfoto1.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 85 – september 2019
Nieuwe wegen naar stikstofrecuperatie

Onderzoek aan Universiteit Gent kan leiden naar nieuwe wegen om kunstmest, voeder en voeding te maken, met afvalwater als vertrekpunt.

aq85koolstofnitridevellenfoto1.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 85 – september 2019
Nieuwe desinfectiemethode op komst?

In China melden wetenschappers dat ze een nieuwe, milieuvriendelijke methode hebben ontwikkeld om water te ontsmetten. Ze stellen die nog wat op punt, maar verwachten dat die snel klaar zal zijn voor vermarkting.

aq85bellenschermfoto2.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 85 – september 2019
Bellen tegen plastics

In Nederland wordt geëxperimenteerd met bellenschermen om plastics tegen te houden. Eerdere resultaten met macroplastics zijn veelbelovend. In juni startte een onderzoek dat test of een bellenscherm ook bruikbaar is om microplastics tegen te

aq84waterfabriekfoto0.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 84 – juni 2019
RWZI’s: revolutie op komst?

In Nederland geeft Waterschap Vallei en Veluwe groen licht voor een waterfabriek. Die moet het rioolwater zuiveren, maar op een bijzondere manier: louter fysicochemisch, en zonder bacteriën. Het water dat eruit komt, zou buitengewoon zuiver zijn.

cobalt.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 84 – juni 2019
Kobalt en consoorten, een verborgen schat

Er is een tendens grondstoffen die in water zijn terechtgekomen, te recupereren en opnieuw te benutten. Dat geldt ook voor metalen, onder meer voor een bijzondere categorie: de ‘kritieke grondstoffen’. Het zijn stoffen met enorm economisch

aq83mofslausannebeeld4.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 83 – maart 2019
Zwitserland duimt voor MOFs

In Zwitserland is veel onderzoek bezig rond MOFs. Daarmee zijn materialen te maken die heel nuttig zouden kunnen blijken om zware metalen uit water te halen, organische stoffen erin af te breken en op de koop toe uit het water waterstof te halen dat

aq82adoxfoto3.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 82 – december 2018
Zeolieten op komst?

Steeds meer mensen zijn bezorgd over antibiotica, bestrijdingsmiddelen, bijproducten van desinfectiemiddelen en tal van andere stoffen die men in het water aantreft. Het verlangen groeit dan ook om ze uit water te halen zodat ze geen schade kunnen

aq82membraanelektrosproeienafbeelding1.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 82 – december 2018
Elektrosproeien als piste naar ultradunne en -gladde membranen

Membraantechnologie boekt mooie successen. Maar alles kan beter. Zo hebben onderzoekers aan de University of Connecticut (VS) een nieuwe methode geïntroduceerd om membranen te maken via 3D-printen. Die zijn uitzonderlijk dun en ook zeer glad zodat

xylemfoto2.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 81 – september 2018
WTW-sondes spelen belangrijke rol bij verwijdering micropolluenten

Waterzuivering is absoluut noodzakelijk, maar doorgaans wel een duur proces. Alle beetjes helpen dan om de factuur te doen dalen. In dat kader biedt het onderzoek van Michael Chys, verbonden aan UGent, een grote meerwaarde. Hij onderzocht in zijn

istock000059279058xxxlargeextendedlicensepipesthermometer.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 80 – juni 2018
Voordelen van Cetamine-technologie als corrosie-inhibitor in gesloten koelwatercircuits

Corrosie is een grote bedreiging voor gesloten koelwatercircuits en kan de levensduur en de prestaties in die systemen drastisch verminderen. Aangezien de verblijftijd in gesloten circuits erg lang is en de verversing minimaal, kunnen

ecostruxure82a2667.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 78 – december 2017
Nieuwe dimensie in sturing van waterzuiveringsinstallaties

Improviseren: het woord is taboe als het over het beheren en sturen van industriële installaties zoals WZI’s gaat. Bij Schneider Electric zijn ze daar al decennia van overtuigd. De wereldwijde marktleider in energiemanagement profileert zich al

rs2791img0168.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 78 – december 2017
Een nieuwe standaard voor PE-fittings

Er heeft zich een grote verandering voorgedaan bij de Oostenrijkse kunststofexpert AGRU. Volgens het bedrijf is het de eerste fabrikant ter wereld die het complete gamma van fittings voor zijn PE-leidingsysteem Agruline veranderd heeft in de

brochureclothfilters16_2.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 77 – september 2017
Discfilter met vezeldoek Europese primeur voor Merrem & la Porte

Een compacte en energiebesparende oplossing die bij industriële en communale waterzuiveringsinstallaties kan worden ingezet na de secundaire bezinking en vlak voor de lozing: dat is de Cloth Disc Filter van Mita Biorulli. De Italiaanse producent

aq76demowarewilgenfoto1.jpg

TECHNIEK  
Aquarama 76 – juni 2017
Wilgen en membranen – een mooie combinatie?

Op de site van IWVA te Koksijde wordt gebruik gemaakt van ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Dat levert afvalwaterstromen op: spoelwater en concentraat. Dat wordt geloosd in het kanaal. Om de vuilvracht ervan te verminderen, heeft IWVA testen