textileindustrywastewatertreatment1.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 95 – maart 2022
Waterzuivering meer prioriteit voor textielindustrie

De tweede editie van de Masterclass Water van Centexbel, die in december plaatsvond, had onder meer aandacht voor de droogteproblematiek, de waterbarometertool, reststromen, Zero Discharge Hazardous substances (ZDHC) and Zero Discharge Liquid (ZLD) en innoverende waterbehandelingstechniek.

beeld6eendenkroos.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 95 – maart 2022
Nutriëntenrecuperatie wint aan belang

De Universiteit Gent zet zich in op onderzoek naar nutriëntrecuperatie en de vertaling hiervan naar de praktijk. Samen met Aquafin is de UGent gestart met het Europees Walnut-project waarbij gekeken wordt naar recuperatie uit ons huishoudelijk afvalwater.

foto2fotometwatverschillendetypeskeramischemembranen.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 95 – maart 2022
VITO en UAntwerpen brengen expertise onder in nieuwe spin-off A-membranes

Productscheidingen zijn vandaag vaak energie-intensief en niet altijd geoptimaliseerd naar efficiëntie. Met hun jongste spin-off A-membranes zetten VITO en de Universiteit Antwerpen een geavanceerde technologie voor membraanscheidingen in vloeistoffen op de markt. De technologie is niet alleen veel doeltreffender en duurzaam, maar door zijn energiebesparend potentieel kan ze de CO₂-uitstoot van de chemische industrie sterk reduceren.

beeld3containermetbouwbord.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 95 – maart 2022
I-QUA versterkt band tussen Vlaanderen en Nederland

Eind 2021 vond het slotevent van I-QUA plaats. Tijdens een afsluitende talkshow werd terug én vooruit gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van innovatieve (decentrale) afvalwaterzuivering in het algemeen en I-QUA in het bijzonder. Het project heeft de band tussen Vlaanderen en Nederland alvast versterkt.

beeld2coverboekvanmarcvanmolle.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 93 – september 2021
1 miljoen mensen sterven aan corona, 9 miljoen aan watergebrek

Water. Waarom elke druppel telt, is het recent verschenen boek van prof. em. Marc Van Molle, fysisch geograaf, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Van Molle schetst in vijf heldere hoofdstukken de globale oorzaken van waterschaarste, het beheer van water, de waterconflicten, de impact van de klimaatverandering en formuleert ook mogelijke oplossingen. Hij doet dit vanuit zijn expertise op het vlak van opslag van CO2 in de bodem, bodemerosie en waterbeheer.

foto1ingmarnopens.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 93 – september 2021
Belang van digital twins in de waterwereld neemt toe

Digital twins en artificiële intelligentie (AI) zullen in de toekomst een alsmaar belangrijkere rol spelen voor spelers in de watersector. Dat zegt Ingmar Nopens, professor aan de UGent en specialist in ‘modelgebaseerde systeemanalyse en –optimalisatie’.

beeld6waterzuiveringinstallatie.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 92 – juni 2021
‘DataClarity’-tool haalt het maximale uit de procesdata van waterzuiveringsinstallaties

De BioCo-onderzoeksgroep van de UGent heeft nieuwe procedures ontwikkeld om de kwaliteit en informatie-inhoud van de data die worden verzameld op waterzuiveringsinstallaties te verbeteren. Dankzij deze tool, die de naam ‘DataClarity’ kreeg, kunnen de installaties beter in kaart worden gebracht en kan hun werking en energieverbruik worden geoptimaliseerd. Ook kunnen fouten in de data beter en sneller worden gedetecteerd. We hadden een gesprek met professor Eveline Volcke, professor aan de vakgroep Groene Chemie en Technologie, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent.

waterpeepower.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 92 – juni 2021
Fosfor en stikstof uit urine recupereren om zuivering te ontlasten

Een spin-off heeft een elektrochemisch systeem ontwikkeld waarmee fosfor en stikstof uit urine kan worden gerecupereerd en worden hergebruikt als bemesting. Door het afvalwater zoveel mogelijk upstream te behandelen worden de riolering en waterzuivering minder belast. We spraken hierover met Korneel Rabaey, hoogleraar aan de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van de UGent en Chief Technical Officer (CTO) van Capture.

5wpcoostendefarys1.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 91 – maart 2021
Nieuwe initiatieven voor drinkwaterproductie

Membraanfiltratie is belangrijker geworden om drinkwater te zuiveren. Dankzij deze technologie kunnen er immers ook zoutere en andere bronnen aangesproken worden, zowel in het kustgebied als in het binnenland. Dat zegt professor Bart De Gusseme van het Centrum voor Microbiële Ecologie en Technologie (CMET) van de UGent en CAPTURE. Hij voert er toegepast onderzoek uit naar afvalwaterhergebruik en de veiligheid van drinkwater. Hij is ook projectleider bij watermaatschappij FARYS.

blauwewol.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 91 – maart 2021
VITO en VMM lanceren nieuwe tool om impact van afvalwater te berekenen

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft samen met VITO een uitgebreid stappenplan ontwikkeld om na te gaan welke impact het afvalwater heeft op het oppervlaktewater en of bijkomende zuiveringstechnieken financieel haalbaar zijn. Met de tool kunnen bedrijven zelf berekenen of ze aan de normen voldoen. De geautomatiseerde Excel-tool werd voorgesteld op het van de Vlaamse textielbedrijven op 7 december.

foto1dedemiwaterplantbotlekdwpvanevidesvoordeproductievandemiwatervoordeindustriefotovankwr.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 91 – maart 2021
Zuiver meer decentraal

Bedrijven in de procesindustrie kunnen meer waarde halen uit decentraal zuiveren, in vergelijking met zuivering aan het einde van hun proces. Dat zegt Emile Cornelissen, Principle Scientist in het team Waterbehandeling en Resource Recovery van KWR en professor bij de PaInT (Particle and Interfacial Technology) onderzoeksgroep aan de Universiteit Gent. “Het voordeel is dat de te zuiveren afvalstroom dan minder complex wordt en daardoor gemakkelijker te zuiveren is.”

beeld8laboratoriumugent.jpg

ONDERZOEK  
Aquarama 90 – december 2020
Uitdagingen voor waterhergebruik

Steeds meer bedrijven willen hun water hergebruiken, alsook waardevolle componenten recupereren die nog aanwezig zijn in hun afvalwater. Tegelijkertijd worden de normen voor waterlozingen steeds strenger. Dat stelt professor Gijs Du Laing (UGent), expert in de milieuchemie en -technologie van waardevolle en gevaarlijke sporenelementen. De UGent ontwikkelt daarom momenteel allerlei nieuwe hybride technieken om sporenelementen nog beter, selectiever en sneller te kunnen verwijderen uit afvalwaters.