beeld1sc1000controller.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Optimalisatie sturing van waterzuiveringsstation zorgt voor besparing en stabiliteit

Het waterzuiveringsstation van IDELUX-AIVE in Bastogne heeft een beroep gedaan op het HACH’s RTC Claros platform (Real Time Control) om de performantie van hun station te verbeteren.

aq93aaqua1.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Van mest tot irrigatiewater

De waterige reststroom van klassieke mestverwerkingsinstallaties wordt al lange tijd gebruikt voor het sproeien van onder meer akkerlanden. Echter, deze reststroom bevat hoge zoutconcentraties en valt juridisch gezien nog steeds onder het mestdecreet. Om de verzilting van de bodem tegen te gaan, is het gebruik ervan met andere woorden beperkt. Een gepatenteerde technologie van Aaqua brengt daar verandering in.

aq93vega1elisenoyez.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Betrouwbare niveaumetingen in afvalwaterzuivering

Steeds meer afvalwaterzuiveringsstations zijn onbemand. Ook op het Aquafin station in Puurs-Sint-Amands is vandaag geen permanentie meer en worden processen veelal automatisch gestuurd. Geen probleem, zolang de data waarop de sturing afgestemd wordt correct zijn en je ook vanop afstand een betrouwbaar zicht hebt op het verloop. Voor verschillende niveaumetingen op de site werd daarom gekozen voor radartechnologie.


Aquatech2021 rectangle oktober
dscn0151.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Bio Armor realiseert complexe WZI-installaties

Als je vijftien jaar essentiële ervaring in mestverwerkingsprojecten koppelt aan extra expertise inzake waterzuivering, transparante communicatie en hoge flexibiliteit, zit je helemaal goed. Bio Armor bewijst intussen ook in de waterzuiveringsmarkt zijn grote meerwaarde. Daar kunnen onder meer DRUMDRUM en ‘t Groendal enthousiast over getuigen.

aq93ecovision2.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Closed loops in de printplatensector

Verhuisde de productie van printplaten, net als zoveel andere industrieën, in het verleden steevast richting China, dan hebben de focus op de korte keten en, laat ons eerlijk zijn, de coronacrisis inmiddels een omgekeerde beweging teweeggebracht. Ook Eurocircuits zag de productie de voorbije jaren de hoogte in gaan, met als gevolg dat de fabriek in Hongarije stilaan op de grenzen van zijn afvalwaterzuivering stootte. Bovendien mag de vestiging zich de komende jaren aan strengere lozingsnormen verwachten. Een nieuw concept drong zich op.

evodisbeeld2lekdetectieviasateliet.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Waterlek opsporen via satelliet

Een waterlek opsporen via de satelliet? Ja het kan! Sinds 1 jaar verdeelt het Belgische bedrijf Evodis uit Eupen de satelliettechnologie van het bedrijf Utilis. Intussen gebruiken al 7  verschillende watermaatschappijen in België de technologie.


Siemens rectangle oktober 2021
beeld5eenbeeldvanhet25meterlangeaquaduct.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Aquaduct goedkoper dan energieverspillende pompen

Om de hele werkzone voor de renovatiewerken aan de Metstermolen in Sint-Truiden droog te houden, heeft Aqwatt een tijdelijke dam met een aquaduct van 25 meter aangelegd. Dankzij deze dam wordt het water van de plaatselijke rivier omgeleid. Het systeem kost geen energie en er hoeven ook geen pompen ingezet te worden.

aq93insitu2.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Britse watermaatschappij kiest voor multiparameter monitoring

Het beperken van het energieverbruik is een uitdaging en prioriteit die door alle industrieën gedeeld wordt. Daarenboven legt het streven naar alsmaar lagere CO2-emissies een groeiende nadruk op circulariteit. Afvalwaterzuiveringsstations hebben in dat opzicht alle troeven in handen om de bijproducten van het proces te benutten.

img0027.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
AUMA-oplossingen belangrijk voor WPC De Blankaart

De grondige vernieuwing van een waterproductiecentrum eist moderne en betrouwbare apparatuur. Het is dan ook geen toeval dat bij de verbeterde infrastructuur van WPC De Blankaart in Woumen is gekozen voor AUMA-oplossingen. Onder meer voor de hevelinstallatie mocht de producent van elektrische en mechanische aandrijvingen hoogwaardige producten leveren. Tony Feys, salesmanager bij AUMA voor België en Luxemburg, geeft tekst en uitleg.


Grundfos rectangle oktober 2021
aq93eurowater2.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Hergebruik afvalwater dekt 50% waterbehoefte bij Alpro af

Op de Wevelgemse site van voedingsbedrijf Alpro werd de voorbije vijf jaar flink geïnvesteerd om de productie op te trekken en uit te breiden. Een oefening die in de huidige context maar moeilijk los te koppelen valt van duurzaamheidsambities en in dit geval dan ook gepaard ging met een optimalisatie van de waterstromen in het proces. Samen met De Watergroep bouwde Eurowater Belgium hiervoor onlangs een installatie voor waterhergebruik.

beeld1decantercentrifugegeapro5000.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Agristo kiest voor decantercentrifuge van GEA

Het aardappelverwerkend bedrijf Agristo heeft in hun vestiging in Nazareth twee decantercentrifuges GEA PRO 5000 geplaatst om het vloeibare biologische slib en het grijs zetmeel te ontwateren. Dat heeft ervoor gezorgd dat de waterzuivering minder belast wordt en zorgt voor lagere afvoerkosten voor het slib.

img9347.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Smet Group bouwt mee aan nieuw waterproductiecentrum

Een modernisering van de infrastructuur kan na verloop van tijd essentieel zijn om een hoogwaardige dienstverlening te kunnen blijven aanbieden. Met die gedachte in het achterhoofd, is Pidpa volop bezig met investeringen in nieuwe waterproductiecentra. Begin dit jaar mocht het integraal waterbedrijf in Essen een nieuwe installatie in gebruik nemen, gebouwd door Smet GWT Europe en Aannemingen Janssen uit Geel.