dewatergroepvilvoorderegenplussensoren.jpg

RESEARCH  
Aquarama 102 – december 2023
Eerste ‘Regenplus’-sensoren geven inzicht in waterpeil van regenwaterputten

Onlangs startte De Watergroep – i.s.m. een aantal partners – de eerste testen met een reeks sensoren van RegenPlus. De technologie van RegenPlus gebruikt informatie over de inhoud van regenwaterputten om beter voorbereid te zijn op hevige regenval en langdurige droogte. “Zeer nuttige informatie voor ons als waterbedrijf om te anticiperen op het piekverbruik van drinkwater,” aldus Kathleen De Schepper, woordvoerder van De Watergroep.

beeld3projectconsortiumwaterframecopyrightugent.jpg

RESEARCH  
Aquarama 102 – december 2023
UGent ontwikkelt WaterFRAME-project

De UGent heeft het WaterFRAME-project gelanceerd. Het is een nieuw concept dat de watersector verder moet digitaliseren. Het framework integreert alle data en submodellen van het watersysteem in een interoperabele en transparante architectuur. Via het concept kan de milieu en economische impact bepaald worden van onder meer het hergebruik van verschillende bronnen van water (bijvoorbeeld afvalwater of oppervlaktewater). Het project wordt gecoördineerd door de UGent en heeft de Universiteit Antwerpen en VITO als partners.

beeld3vloeistoffenwordendoorcapillairenlinksvandechipaangevoerdenrechtsafgevoerd.jpg

RESEARCH  
Aquarama 100 – juni 2023
150.000 euro van de Europese Commissie voor onderzoek naar vortex sensor

Dit jaar ontvangt VUB-onderzoeker Wim De Malsche de prestigieuze European Research Council Proof of Concept Grant van de Europese Commissie, goed voor 150.000 euro aan onderzoeksgeld. Met de ERC Proof of Concept Grant voert De Malsche 18 maanden onderzoek naar de vortex sensor. Er zijn ook concrete plannen om de resultaten toe te passen in verschillende domeinen, waaronder de bewaking van waterkwaliteit en medische diagnostiek.


Laborama 2024 februari
beeld13desensorvanolpasomzwevendestoffeninwatertemeten_2.jpg

RESEARCH  
Aquarama 100 – juni 2023
Centexbel organiseert congres over waterhuishouding bedrijven

Begin maart organiseerde Centexbel, in samenwerking met FlandersFood en Fevia, een workshop over de bedrijfsinterne waterhuishouding. Er waren vier sprekers, die telkens gespecialiseerd waren in een eigen thematiek. Dat leverde heel wat nieuwe inzichten op.

beeld1mbbrbiofilmreactorvoordebiologischezuiveringvanwaterenafvalwater.jpg

RESEARCH  
Aquarama 99 – maart 2023
PFAS -afbrekende micro-organismen in de maak

Op de KU Leuven (Campus De Nayer) in Sint-Katelijne-Waver worden momenteel nieuwe technieken ontwikkeld om PFAS in waterstromen af te breken. Daardoor kunnen waterzuiveringsinstallaties makkelijker hun werk doen. Naast (elektro-)chemische technieken, wordt er samengewerkt met de Universiteit van Oxford voor de ontwikkeling van PFAS-afbrekende micro-organismen door de introductie van specifieke genen. We praten met professor Raf Dewil, verbonden aan het Departement Chemische Ingenieurstechnieken van de KU Leuven.

wilgenproject5dewilgenhebbentijdensdezomergeenlastvandedroogte.jpg

RESEARCH  
Aquarama 99 – maart 2023
Wilgenproject sleept award in de wacht

De West-Vlaamse drinkwatermaatschappij Aquaduin heeft de Blue Innovation Captain-award in de wacht gesleept tijdens de Blue Innovation Party in Antwerpen met het innovatieve afvalwaterbehandelingsproject met wilgen. Met de Blue Innovation Awards plaatst De Blauwe Cluster innovatieve projecten, producten en diensten in de blauwe economie in de schijnwerpers. Emmanuel Van Houtte, directeur bij Aquaduin, geeft meer toelichting.

beeld1lachendkindterillustratiebijdegrotewaterenquete.jpg

RESEARCH  
Aquarama 98 – december 2022
Doucht Vlaanderen binnenkort met regenwater?

De Grote Waterenquête polste hoe Vlaanderen anno 2022 denkt over water. De eerste resultaten tonen dat het waterbewustzijn toeneemt. Zo vindt 54 procent van de respondenten dat water nu al schaars is en verwacht 84 procent dat het in de toekomst nog schaarser zal worden. Voor dat regenwater is een belangrijke rol weggelegd volgens de respondenten. We praten hierover met Verolien Cauberghe, professor communicatiewetenschappen die zich specialiseert in het promoten van duurzame gedragsveranderingen aan de UGent.

beeld2hetsysteemvansubirrigatiewordtsindseindmeigetest.jpg

RESEARCH  
Aquarama 98 – december 2022
Slim bufferbekken voor nabijgelegen landbouwpercelen

De stad Mechelen gaat begin volgend jaar een nieuw bufferbekken bouwen ter hoogte van de Bankstraat om het hemelwater, dat naar de gracht gaat, te kunnen bufferen in tijden van droogte en extreme neerslag. Het bufferbekken is een slimme oplossing om het overschot aan water nuttig in te zetten op landbouwpercelen. Binnen het project B-WaterSmart werden dit jaar al eerste succesvolle proefvelden aangelegd die boer, burger en bestuur met elkaar moeten verbinden.

beeld2aquaponicsmaakthetdusmogelijkomversegroentenenvisaantebieden.jpg

RESEARCH  
Aquarama 97 – september 2022
Nieuwe tool voor Aquaponics

Gedurende drie jaar hebben de Smart Aquaponics partners samengewerkt aan drie tools: een cursus voor het onderwijs en twee digitale applicaties. Een applicatie om een virtueel aquaponicssysteem te ontwerpen en de opbrengsten te simuleren en een applicatie om de werking van een aquaponicssysteem van op afstand te kunnen opvolgen via sensoren. De projecten werden zopas voorgesteld.

beeld3deroinstallatiebijbrouwerijhaachtwittecontainer.jpg

RESEARCH  
Aquarama 97 – september 2022
Event rond waterhergebruik in de voedingsindustrie schot in de roos

Flanders’ Food organiseerde in mei een groot evenement bij Pantarein Water over het hergebruik van water in de voedingsindustrie. Het evenement was een schot in de roos, want het was helemaal volzet. Bedrijven wisselden in een open sfeer informatie met elkaar uit over tal van waterzuiveringsprojecten.

vitooostendekep9743.jpg

RESEARCH  
Aquarama 96 – juni 2022
Samen over water

Met technologische ontwikkelingen alleen zullen we de waterproblematiek het hoofd niet kunnen bieden. Dat was de toon op het eerste ‘Samen over water’ event van VITO op 21 april jongstleden. Nu wateroverlast en watertekort elkaar in sneltempo opvolgen, zullen wetenschappers, beleidsmakers, industrie en maatschappij vooral samen op zoek moeten naar zowel sociale, economische, als technologische vernieuwingen. De nieuwe WaterKlimaatHub, die tijdens het evenement werd voorgesteld, wil daar een platform voor bieden.

foto1viermbbrreactorenmetmicroorganismsenopdragermateriaal.jpg

RESEARCH  
Aquarama 96 – juni 2022
Massa’s nieuwe projecten voor waterzuivering

KU Leuven heeft op campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver heel wat projecten op stapel staan op het vlak van waterzuivering. We hadden een gesprek met Lise Appels, hoofddocent aan het Process and Environmental Technology Lab (PETLab) van het Departement Chemische Ingenieurstechnieken KU Leuven (Universiteit Leuven).