aq93ecovision2.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Closed loops in de printplatensector

Verhuisde de productie van printplaten, net als zoveel andere industrieën, in het verleden steevast richting China, dan hebben de focus op de korte keten en, laat ons eerlijk zijn, de coronacrisis inmiddels een omgekeerde beweging teweeggebracht. Ook Eurocircuits zag de productie de voorbije jaren de hoogte in gaan, met als gevolg dat de fabriek in Hongarije stilaan op de grenzen van zijn afvalwaterzuivering stootte. Bovendien mag de vestiging zich de komende jaren aan strengere lozingsnormen verwachten. Een nieuw concept drong zich op.

evodisbeeld2lekdetectieviasateliet.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Waterlek opsporen via satelliet

Een waterlek opsporen via de satelliet? Ja het kan! Sinds 1 jaar verdeelt het Belgische bedrijf Evodis uit Eupen de satelliettechnologie van het bedrijf Utilis. Intussen gebruiken al 7  verschillende watermaatschappijen in België de technologie.

beeld5eenbeeldvanhet25meterlangeaquaduct.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Aquaduct goedkoper dan energieverspillende pompen

Om de hele werkzone voor de renovatiewerken aan de Metstermolen in Sint-Truiden droog te houden, heeft Aqwatt een tijdelijke dam met een aquaduct van 25 meter aangelegd. Dankzij deze dam wordt het water van de plaatselijke rivier omgeleid. Het systeem kost geen energie en er hoeven ook geen pompen ingezet te worden.


Grundfos rectangle oktober 2021
aq93insitu2.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Britse watermaatschappij kiest voor multiparameter monitoring

Het beperken van het energieverbruik is een uitdaging en prioriteit die door alle industrieën gedeeld wordt. Daarenboven legt het streven naar alsmaar lagere CO2-emissies een groeiende nadruk op circulariteit. Afvalwaterzuiveringsstations hebben in dat opzicht alle troeven in handen om de bijproducten van het proces te benutten.

img0027.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
AUMA-oplossingen belangrijk voor WPC De Blankaart

De grondige vernieuwing van een waterproductiecentrum eist moderne en betrouwbare apparatuur. Het is dan ook geen toeval dat bij de verbeterde infrastructuur van WPC De Blankaart in Woumen is gekozen voor AUMA-oplossingen. Onder meer voor de hevelinstallatie mocht de producent van elektrische en mechanische aandrijvingen hoogwaardige producten leveren. Tony Feys, salesmanager bij AUMA voor België en Luxemburg, geeft tekst en uitleg.

aq93eurowater2.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Hergebruik afvalwater dekt 50% waterbehoefte bij Alpro af

Op de Wevelgemse site van voedingsbedrijf Alpro werd de voorbije vijf jaar flink geïnvesteerd om de productie op te trekken en uit te breiden. Een oefening die in de huidige context maar moeilijk los te koppelen valt van duurzaamheidsambities en in dit geval dan ook gepaard ging met een optimalisatie van de waterstromen in het proces. Samen met De Watergroep bouwde Eurowater Belgium hiervoor onlangs een installatie voor waterhergebruik.


Siemens rectangle oktober 2021
beeld1decantercentrifugegeapro5000.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Agristo kiest voor decantercentrifuge van GEA

Het aardappelverwerkend bedrijf Agristo heeft in hun vestiging in Nazareth twee decantercentrifuges GEA PRO 5000 geplaatst om het vloeibare biologische slib en het grijs zetmeel te ontwateren. Dat heeft ervoor gezorgd dat de waterzuivering minder belast wordt en zorgt voor lagere afvoerkosten voor het slib.

img9347.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Smet Group bouwt mee aan nieuw waterproductiecentrum

Een modernisering van de infrastructuur kan na verloop van tijd essentieel zijn om een hoogwaardige dienstverlening te kunnen blijven aanbieden. Met die gedachte in het achterhoofd, is Pidpa volop bezig met investeringen in nieuwe waterproductiecentra. Begin dit jaar mocht het integraal waterbedrijf in Essen een nieuwe installatie in gebruik nemen, gebouwd door Smet GWT Europe en Aannemingen Janssen uit Geel.

aq93veolia3.jpg

PROJECT  
Aquarama 93 – september 2021
Aardappelfabriek krijgt ambitieuze waterzuivering

In Poperinge bouwt Aviko een gloednieuwe fabriek voor de productie van aardappelvlokken en diepvriesfrieten. Eens op volle toeren zal er jaarlijks 175.000 ton aardappelen verwerkt worden, goed voor een afvalwaterstroom van ruim 2.500 m3/dag. Veolia Water Technologies werd aangesteld om de waterzuivering te bouwen, opdat het zwaar beladen water – de COD-belasting loopt op tot 26 ton per dag – geloosd en hergebruikt kan worden.


Aquatech2021 rectangle oktober
aq93avecom3inedehandschutter.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Natuurlijk antwoord op complexe bodem- en grondwatersaneringen

In verontreinigde bodems kunnen grote hoeveelheden vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) voor een pittige uitdaging zorgen. De gangbare chemische en natuurlijke verontreinigingstechnieken zijn doorgaans namelijk niet in staat om deze stoffen op een veilige en afdoende manier af te breken. Toch herbergt de natuur hiervoor een gepaste oplossing, zij het op microbieel niveau.

aq93best4.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Drinkwater: van A naar BEST

Met de hoge temperaturen is een lekker koud glas water altijd welkom. Alvorens het water uit de kraan komt, moeten er echter aardig wat handelingen en controles worden uitgevoerd. Bij laatstgenoemde speelt de instrumentatie van BEST Instruments een belangrijke rol in zowel België als Nederland.

screentoolgreenpath1.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
EPAS International begeleidt naar klimaatneutraliteit

De ecologische impact tot het strikte minimum beperken: het was al een prioriteit voor multinationals en het staat nu ook steeds hoger op de agenda van kmo’s. Een positieve evolutie, zo beseft ook Farida Doulami, gedelegeerd bestuurder van EPAS International. De dochteronderneming van Veolia zorgt voor gepaste begeleiding én opleiding voor ondernemingen die klimaatneutraliteit nastreven.