roeselare2.jpg

PROJECT  
Aquarama 89 – september 2020
Intelligent regenbekken moet overstromingen voorkomen

Er komt een intelligent infiltratiebekken met meerdere functies op site Kerelsplein in Roeselare. Het zal meerdere functies combineren, namelijk het regenwater vasthouden, hergebruiken en infiltreren. Er bestaan nog geen vergelijkbare installaties.

foto4hogeschoolgent.jpg

PROJECT  
Aquarama 89 – september 2020
Hogeschool Gent helpt bedrijven energie-bewuster water zuiveren

Veel aerobe waterzuiveringssystemen verbruiken te veel energie. Maar met een beperkte investering kan al 5 tot 25% op de energiekosten voor de beluchting bespaard worden. Dat blijkt uit een audit van de Hogeschool Gent bij zeven bedrijven. Met het

aqro.jpg

PROJECT  
Aquarama 89 – september 2020
Uniek waterhergebruik bij Vlaams tankcleaningbedrijf

Voor tankcleaningbedrijven is water een primaire grondstof. Het reinigen van de diverse tankwagens vraagt dagelijks immers duizenden liters zacht, warm water. Veel bedrijven zijn daarvoor nog steeds afhankelijk van stadswater, en betalen hoge kosten


Aquarama-beurs 2020
zerobrinebotlekgebiedfoto3.jpg

PROJECT  
Aquarama 89 – september 2020
Zero Brine-project gaat oogstjaar in

Volgend jaar loopt het Zero Brine-project af. Het project werd in 2017 opgestart door een Europees consortium onder leiding van de TU Delft om mineralen terug te winnen uit zout afvalwater (brijn). Zero Brine heeft vier pilotprojecten gebouwd,

01.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 89 – september 2020
Circulaire waterzuivering als dienstverlening

Waterhergebruik staat bij steeds meer bedrijven en industriële partners op de radar. De voordelen voor milieu en portemonnee lijken op het eerste zicht immers vanzelfsprekend. En toch is de stap naar investeren in heel wat gevallen nog te groot.

evdemininstallatie.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 89 – september 2020
Vacuümverdamping vervangt fysicochemische zuivering

Stond afvalwater traditioneel voor heel wat bedrijven te boek als een kostenpost, dan is het tij vandaag in diverse sectoren aan het keren. Ook Duco, fabrikant van ventilatie- en zonweringsystemen, koos er onlangs voor om zijn afvalwaterbeheer


Hoe groen is ons blad
elscolab2.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 89 – september 2020
Kwaliteitsborging op ultrazuiver water

In verschillende bedrijfstakken worden steeds hogere eisen gesteld aan de zuiverheid van het proceswater. Dit is onder meer het geval bij fabrikanten van energie, farmaceutische producten en halfgeleiders. Wordt niet de gevraagde kwaliteit gehaald,

projet11.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 89 – september 2020
Sanering door niet-collectieve UV-desinfectie

Het nut van UV-desinfectieapparatuur is tweeledig: het in stand houden van alle natuurlijke hulpbronnen door het risico op vervuiling te beperken en drinkwater besparen. Dit artikel legt het gebruik van UV-reactoren uit om afvalwater te

chepicuraathbwt.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 89 – september 2020
Onthardingstechnologie van BWT aan de slag voor ziekenhuizen

De oude centrale ontharder van ziekenhuis EpiCURA in Ath is met succes vervangen door de nieuwe onthardingstechnologieën van BWT, die met name zorgen voor een aanzienlijke besparing op het zout- en waterverbruik.

bdcarlsbergdenemarken2.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 89 – september 2020
Overname verlegt technische en geografische grenzen

Op 30 april jongstleden, in volle coronacrisis, zetten Thomas Van Damme, Andy Vandekerckhove en Stijn Verfaillie voor Bio-Dynamics een historische handtekening. Die dag verwierven ze hun voormalige Nederlandse concurrent Monostore. Terwijl heel

3a_2.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 89 – september 2020
Waterleau goes digital

Uitbreiding van de waterzuiveringscapaciteit betekent niet automatisch dat er beton moet worden bijgestort. Maximaliseren van een bestaande waterzuiveringsinstallatie volstaat soms om nieuwe behoeften in te vullen. Basisvoorwaarde hiervoor is dat de

aq89clarflok1.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 89 – september 2020
Duurzame bestrijding van corrosie en kalkafzetting

De kracht van samenwerking heeft binnen onze sector al tot veel mooie resultaten geleid. Hoe meer neuzen in dezelfde richting staan, hoe groter de kans dat de aangeboden oplossing optimaal aansluit op de werkelijke noden. Hetzelfde verhaal zien we