clarflok101.jpg

PROJECT  
Aquarama 101 – september 2023
Geoptimaliseerd doseerprogramma voor koelcircuits zetmeelfabriek

Een historische fabriek in het centrum van de stad … het is op z’n minst een uitdaging te noemen. Zo moet ook de Tereos zetmeel- en suikerfabriek in Aalst – opgericht in 1873 en in de volksmond ‘Den Amylum’ genoemd – de verontreiniging via water en lucht zoveel mogelijk beperken. Met twintig koeltorens, verdeeld over zes koelcircuits, en suppletiewater met hoge concentraties COD vroeg dat om gespecialiseerde ondersteuning. Die vond Tereos bij Clarflok.

fig73.jpg

PROJECT  
Aquarama 101 – september 2023
Optimalisatie van de overstort van Paruck in Brussel

De overstort van Paruck onder het Saincteletteplein in Brussel is een essentiële veiligheidsklep in het rioleringsnetwerk wanneer de opvang van regenwater bij de opvang van afvalwater wordt gevoegd. De overstort van Paruck is een bijzonder gevoelig punt omdat het zich op het raakvlak bevindt van het gemeentelijke netwerk en het gewestelijke netwerk, evenals de natuurlijke omgeving die gevormd wordt door de Zenne en het kanaal Brussel-Charleroi, die allemaal beheerd worden door verschillende operatoren. De kleinste verandering in een van de afvoerkanalen heeft een impact op alle andere. Om de impact op de natuurlijke omgeving te beperken, heeft VIVAQUA 3D EAU de opdracht gegeven een gedetailleerde hydraulische studie uit te voeren om de verschillende mogelijke oplossingen te onderzoeken en hun impact te kwantificeren, alsook een analyse van de hydraulische fenomenen en de mogelijkheden om macroafval vast te houden voordat het in de Zenne en het kanaal wordt geloosd.

fotofloriaanvanmechelen.jpg

PROJECT  
Aquarama 101 – september 2023
Zuivelproducent pompt nieuw leven in effluent RWZI

Zuivelcoöperatie Milcobel is niet ongevoelig voor de risico’s van waterschaarste. Vooral op de productiesite in Langemark, een regio waar de druk op het drinkwaternet gedurende de zomer al eens durft weg te vallen, kunnen traditionele bronnen de grote waterbehoefte niet altijd opvangen. In het kader van de Oproep Blue Deal Circulair Water hergebruik effluent zocht Milcobel daarom een oplossing bij de naastgelegen RWZI. Pantarein Water zorgt er minstens de komende tien jaar voor dat dat effluent tot drinkwaterkwaliteit gezuiverd wordt.

20230612114755.jpg

PROJECT  
Aquarama 101 – september 2023
Compacte regenwaterbehandeling voor bulkopslag

Terwijl de weinige resterende lege ruimte in Vlaanderen in sneltempo volgebouwd wordt, zijn bedrijven actief in de bulkopslag heer en meester in het vrijwaren van hun – weliswaar verharde – terreinen. Hoe meer oppervlakte onbebouwd blijft, hoe meer capaciteit er immers rest voor hun kernactiviteiten. Wanneer Novotec – sinds kort met vernieuwde website en logo – vorig jaar gecontacteerd werd om zuiveringsinstallaties te bouwen voor het regenwater dat op dergelijke opslagterreinen viel, was compactheid dan ook een van de centrale vereisten.

cgdronedassenveld.jpg

PROJECT  
Aquarama 101 – september 2023
De koelinstallaties van Colruyt Group lopen op hemelwater

Het distributiecentrum in Dassenveld (Halle) is de grootste gekoelde site van Colruyt Group. Zowel de versproducten als de diepvriesproducten voor de winkels worden er gekoeld. Die koeling vergt water. Heel veel water. In de zomer, op de warmste dagen, slokt de verdampingscondensor tot 20 m3 per uur. Dat water komt nu vooral uit de eigen regenwaterbuffers van 9.500 m³.

dewatergroepsensoren9113.jpg

PROJECT  
Aquarama 101 – september 2023
De Watergroep kiest voor totaaloplossing in strijd tegen lekverlies

In het streven naar duurzaam waterbeheer en de strijd tegen lekverlies trekt De Watergroep resoluut de kaart van digitalisatie. De komende jaren levert Siemens daarvoor 400 gloednieuwe debiet- en druksensoren die zowel aan het centraal beheersplatform SIWA LeakPlus als aan de cloudomgeving van De Watergroep gekoppeld zullen worden, waar zelflerende datamodellen op hun beurt inzichten bieden om lekken sneller op te sporen en zelfs te voorspellen.

dji0406.jpg

PROJECT  
Aquarama 101 – september 2023
Razendsnelle renovatie biologische afvalwaterzuivering

In ideale omstandigheden kan een moderne afvalwaterzuivering volledig vanaf nul gebouwd worden, maar wanneer de tijd beperkt is, blijkt renovatie van de bestaande infrastructuur – hoewel onmiskenbaar complexer – vaak toch de geprefereerde piste. Zo ook bij Cosun Beet Company, een suikerfabriek in het Nederlandse Dinteloord, waar een beluchtingsbekken tussen twee productiecampagnes door volledig vernieuwd moest worden. Een project dat niet zonder onverwachte wendingen bleef.

pfaswaterleaubox.jpg

PROJECT  
Aquarama 101 – september 2023
PFAS testbank zoekt juiste oplossing voor elk PFAS-probleem

Sinds enkele jaren hebben we met PFAS een ‘nieuwe’ vijand nummer één. Meest recent nog kwam in augustus het nieuws dat zelfs de traditioneel ‘gezonde zeelucht’ met het goedje vervuild is, met als vermoedelijke oorzaak de aanwezigheid van PFAS in het water. Gelukkig werd in de waterzuivering inmiddels stevig geïnvesteerd in onderzoek naar en de ontwikkeling van technologieën voor het verwijderen van PFAS. Maar de ene technologie is de andere niet. Met een mobiele testbank begeleidt Waterleau industriële bedrijven naar dé oplossing voor hun specifiek PFAS-probleem.

aq101vegaprovantwerpen2.jpg

PROJECT  
Aquarama 101 – september 2023
Realtime monitoring van onbevaarbare waterlopen

Op 9 juni kondigde Antwerpen als eerste provincie het captatieverbod van 2023 af. Naast het permanent onttrekkingsverbod voor stroomgebieden van ecologisch zeer kwetsbare kleine beken mocht vanaf de daaropvolgende dag ook geen water meer onttrokken worden uit onbevaarbare waterlopen van tweede categorie. Omwille van de aanhoudende droogte waren de waterpeilen op diverse plekken immers onder de kritische laagwaterdrempel gezakt. Ook de VEGAPULS AIR 41 radarpeilmeter op een klein beekje aan de Misstraat in Berlaar gaf op dat moment een automatische alarmmelding.

brainelalleuducbgenesisvueb230301v10.jpg

PROJECT  
Aquarama 101 – september 2023
Farmaceutische sector kiest voor koud geproduceerde WFI

In het streven naar een verlaagde CO2-uitstoot en energieverbruik wordt in de farmaceutische en cosmetische sector steeds vaker naar oplossingen voor koud, en bovenal koud geproduceerde, WFI (Water for Injection) gezocht. Dat was althans een van de vragen waarmee Belgisch multinational UCB voor haar nieuw gentherapieproject Genesis bij Hyline ging aankloppen. Bij een andere farmaceutische klant moest dan weer een bestaande WFI-loop geoptimaliseerd worden inzake zowel capaciteit en kwaliteit als energie-efficiëntie.

19p0028consorziodibonifica034.jpg

PROJECT  
Aquarama 101 – september 2023
Herstel van de goede hydraulische werking

Het hydraulische herstelproject in Fossalon di Grado (UD) is van groot belang voor de regio. Het beoogt de goede werking van het bestaande hydraulische netwerk te waarborgen, met name wat betreft de opvang en afvoer van regen- en oppervlaktewater. Daartoe werd een verbeteringsoplossing in GVK (glasvezelversterkte kunststof) gekozen om de nodige sterkte en duurzaamheid te garanderen.

dp484lysat2.jpg

PROJECT  
Aquarama 101 – september 2023
Betere slibindikking dankzij lysaatunit

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Gut Großlappen in München werd het surplus slib oorspronkelijk statisch ingedikt, waarna het over een lengte van 300 m naar een anaerobe reactor gepompt en gehomogeniseerd werd. Omdat een te hoog aandeel droge stof gepaard ging met een te hoge drukopbouw voor de twee excenterpompen, werd het slib hiervoor tot maximum 5 à 6% DS ingedikt. Geen optimale situatie, waardoor de gemeentelijke RWZI in oktober 2020 op zoek ging naar een oplossing die kon leiden tot onder meer een lagere viscositeit van het slib en bijgevolg een gereduceerd energieverbruik, een hoger aandeel droge stof en een hogere biogasopbrengst.