aq93avecom3inedehandschutter.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Natuurlijk antwoord op complexe bodem- en grondwatersaneringen

In verontreinigde bodems kunnen grote hoeveelheden vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) voor een pittige uitdaging zorgen. De gangbare chemische en natuurlijke verontreinigingstechnieken zijn doorgaans namelijk niet in staat om deze stoffen op een veilige en afdoende manier af te breken. Toch herbergt de natuur hiervoor een gepaste oplossing, zij het op microbieel niveau.

aq93best4.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Drinkwater: van A naar BEST

Met de hoge temperaturen is een lekker koud glas water altijd welkom. Alvorens het water uit de kraan komt, moeten er echter aardig wat handelingen en controles worden uitgevoerd. Bij laatstgenoemde speelt de instrumentatie van BEST Instruments een belangrijke rol in zowel België als Nederland.

screentoolgreenpath1.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
EPAS International begeleidt naar klimaatneutraliteit

De ecologische impact tot het strikte minimum beperken: het was al een prioriteit voor multinationals en het staat nu ook steeds hoger op de agenda van kmo’s. Een positieve evolutie, zo beseft ook Farida Doulami, gedelegeerd bestuurder van EPAS International. De dochteronderneming van Veolia zorgt voor gepaste begeleiding én opleiding voor ondernemingen die klimaatneutraliteit nastreven.


Aquarama 2022 rectangle
iservekopak.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Overname van iSERV door Ekopak doet beide partijen groeien

Het gaat oerend hard bij Ekopak. Eind april, een maand nadat ondernemer Pieter Loose letterlijk aan de bel trok voor de beursgang, nam het bedrijf sectorgenoot iSERV uit Genk over. “Een stap die ergens in de sterren stond geschreven”, vindt de gedelegeerd bestuurder. Voor medewerkers en klanten verandert er weinig tot niets, behalve zekerheid over de toekomst en een nog verbeterde dienstverlening.

aq93cgk1.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Een opslagtank komt nooit alleen

Dat chemicaliën een onmisbare factor zijn in tal van waterzuiverings- en -behandelingsprocessen, dat is geen nieuws. Dat deze stoffen op een aangepaste en veilige manier opgeslagen moeten worden evenmin. Maar welke voorzorgsmaatregelen dan precies genomen moeten worden om mens en milieu te beschermen? Daarvan is niet iedereen even goed op de hoogte. Bovendien gelden sinds eind 2020 enkele nieuwe regels.

cirtecbeeld1kleinerformaatintensieve.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Nieuwe zuiveringsmachine om cellulose te recupereren

Het Nederlandse bedrijf CirTec heeft een nieuwe machine ontworpen – de IntenSieve® – om zwevende stoffen, zoals toiletpapier, uit het afvalwater te halen. De IntenSieve® is een zeef, welke gecombineerd kan worden met een wasstap om de cellulose van de meeste verontreinigingen te ontdoen. De machine kan door rioolwaterzuiveringsinstallaties worden gebruikt en kan eveneens ingezet worden door de industrie om zwevende stoffen af te vangen voor diverse toepassingen.

beeld5wattsworkshetnieuweonlinetrainingsportaalvanwatts.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Wallonië voert certificaat CertIBEau in

Sinds 1 juni moeten aansluitingen van sanitaire installaties in Wallonië gecertificeerd en conform zijn volgens CertIBEau. Een cruciaal punt is dat er een terugslagklep moet voorzien zijn na de watermeter. Dat voorkomt dat water van het particuliere naar het openbare netwerk wordt teruggevoerd. Er zal nauw op het naleven van deze nieuwe wetgeving gecontroleerd worden.

nitraatmetingopeenbeluchtingsbekken.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Nitraatmeting: een absolute noodzaak in elk watertype

Een goede waterkwaliteit is overal van het grootste belang. Zo moet onder meer het nitraatniveau onder bepaalde drempelwaarden blijven in functie van een gezond ecosysteem of een performante waterzuivering, om maar enkele voorbeelden te noemen. Elscolab beschikt over een breed spectrum aan oplossingen. “Dat is ook nodig om voor elke specifieke toepassing de meest geschikte nitraatmeter te kiezen”, zegt Joke Bosman, sales engineer Water & Milieu bij Elscolab.

wilo3.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Van pompenfabrikant tot totaalleverancier voor afvalwaterzuivering

Klanten verlangen steeds meer van hun partners, ook op vlak van (afval)waterbehandeling. Wilo is helemaal voorbereid op die trend. Het bedrijf evolueert van een pure pompenleverancier tot een partner die het hele plaatje verzorgt. “De recente overnames van het Duitse GVA en het Belgische Merrem & La Porte Collignon kaderen in die strategie”, verduidelijkt Martijn Bisschop, accountmanager bij Wilo Benelux (samenwerking Wilo België en Wilo Nederland).

beeld1kytosbiedtanalysesaanvanuitdenieuwelabsvandeugenttecapturezwijnaarde.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Nieuwe start-up analyseert microbiomen in het water razend snel

Kytos is een nieuwe spin-off van het Centrum voor Microbiële Ecologie en Technologie (CMET) van de Universiteit Gent. Het bedrijf doet aan microbiële monitoring en management van drinkwater, proceswater, aquacultuur en waterhergebruik. Het project moet bedrijven helpen om de microbiële kwaliteit van het water in hun processen beter in de gaten te houden. We spraken met de oprichters Frederiek-Maarten Kerckhof en Ruben Props van Kytos.

beeld1anaerobereactorvoorbiogasvalorisatiebijcarlsberg.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Mechels milieubedrijf Pantarein biedt waterzuivering als dienst aan

Pantarein Water ontwikkelt al twintig jaar totaaloplossingen voor industrieel afvalwater door te blijven innoveren. “Circulair waterhergebruik is meer dan alleen de juiste zuiveringstechnologieën toepassen”, zegt zaakvoerder Piet De Langhe. “We willen de hele watercyclus doorlichten en het pad effenen voor nieuwe businessmodellen: Water at your service.”

beeld2flood4castvoorspeltoverstromingsrisicosopwijkenstraatniveautotdrieuuropvoorhand.jpg

REPORTAGE  
Aquarama 93 – september 2021
Overstromingen voorspellen tot 3 uur op voorhand

Hydroscan uit Leuven bestaat 20 jaar. De smart solution provider zet in op waterbeheer technologieën voor onder andere waterbedrijven, gemeenten en steden. De laatste jaren werden innovatieve technologieën ontwikkeld om onder meer lekken in drinkwaterleidingen en overstromingen in gemeentelijke en stedelijke kernen te kunnen voorspellen.