1703waterlink01.jpg

DOSSIER  
Aquarama 78 – december 2017
Decanteercentrifuges inzetbaar voor verschillende toepassingen

Sommige machines zijn dermate polyvalent, dat ze voor erg verschillende doeleinden inzetbaar zijn. De decanteercentrifuges van GEA vormen daar een goed voorbeeld van. In recent gerealiseerde projecten bewijzen ze hun nut voor zowel slibontwatering

clarflokfoto1.jpg

DOSSIER  
Aquarama 78 – december 2017
Biologische vlokmiddelen steeds performanter voor slibontwatering

Op een zo ecologisch mogelijke manier slib ontwateren, wint steeds meer zieltjes. Aanbieders van dergelijke chemicaliën hechten er almaar meer belang aan en merken dat de markt er ook nadrukkelijk naar vraagt. Bij Clarflok vinden ze dit alvast een

aq78fybarfoto4.jpg

DOSSIER  
Aquarama 78 – december 2017
FYBAR, focus op fysico-chemische behandelingen

Doorgaans gebeurt de behandeling van percolaat van stortplaatsen met een actiefslibsysteem, gevolgd door een actiefkoolfilter. In project-FYBAR is onderzocht of de behandeling is te optimaliseren door er een derde stap tussen te zetten, met als doel

aq78aeroobgranulairslibindustrieelspuislibfoto1.jpg

DOSSIER  
Aquarama 78 – december 2017
Ambitieus onderzoek naar alginaten, korrelslib en vlokkenslib

Vlokkenslib is al lang de regel in het gros van de waterzuiveringssystemen. Steeds vaker echter, komen ook de mogelijkheden van korrelslib in beeld. Hoge ogen gooit bijvoorbeeld het Nederlandse Neredaproces, dat aeroob korrelslib oplevert. In ons

wastewtrfacclipboard2klein.jpg

DOSSIER  
Aquarama 78 – december 2017
Software as a Service ook nuttig bij slibontwatering

het bedrijf zijn klanten om hun proces te beheren en proactief te zijn op het gebied van onderhoud. Klanten kunnen onder meer een hoger rendement halen uit de RTC-modules (Real Time Control) die een aantal jaren geleden op de markt werden gebracht.

aq77aquacemfoto1.jpg

DOSSIER  
Aquarama 77 – september 2017
AquaCem: hergebruik van grijs water in de betonsector

Een Belgische kennisinstelling, CRIC-OCCN, werkte mee aan het Europese project AquaCem. In dat project gebeurde onderzoek naar het gebruik van gerecycleerd water voor de productie van luchthoudend beton en hoogperformant beton. De onderzoekers

aq77minderchloridefoto1.jpg

DOSSIER  
Aquarama 77 – september 2017
Inzichten voor alternatieve verzachters

Water ontharden gebeurt doorgaans met ionenwisselaars. Maar er zijn ook alternatieve verzachters, die werken met vortex of magneten. Zulke verzachters kunnen een bijdrage leveren tot minder kalkneerslag, minder biofilms en minder chloor in het

aq77n2kwhfoto4.jpg

DOSSIER  
Aquarama 77 – september 2017
N2kWh: stikstofverbinding wordt energiebron

Stikstofverbindingen zijn een last in heel wat restwaterstromen. Het kost veel energie ze er uit te halen. Een ambitieus project, N2kWh, wil net energie uit ammoniak winnen. Onderzoekers in Nederland hebben al een aantal stappen in die richting

aq76bmgfoto3.jpg

DOSSIER  
Aquarama 76 – juni 2017
Belgian Membrane Group viert tienjarig bestaan

BMG, de Belgian Membrane Group, ging van start in 2007. Onderzoekscentra, technologieleveranciers en eindgebruikers maken er deel van uit. BMG geeft toegang tot de groeiende knowhow omtrent membranen, en helpt de membraantechnologie nog verder te

aq76imce2rsfoto1.jpg

DOSSIER  
Aquarama 76 – juni 2017
IMCE2RS, op weg naar duurzamere waterzuivering

Pantarein en KULeuven werkten samen in IMCE2RS. Daar is een nieuw systeem onderzocht waarbij het afvalwater wordt voorbehandeld met een nanofilter. Het systeem zou meer water laten hergebruiken, meer biogas opleveren en energie-efficiënt zijn.

aq76dosreadyboxfoto4.jpg

DOSSIER  
Aquarama 76 – juni 2017
Stevige verpakking cruciaal voor membraaninstallaties

De hoogste prioriteit geven aan de installatie zelf, om vervolgens te bezuinigen op de verpakking: het is een fout die ook in de waterzuiveringssector geregeld nog wordt gemaakt. Nochtans zijn er voldoende redenen om het verpakkingsaspect niet te

aq76dossuezfoto2.jpg

DOSSIER  
Aquarama 76 – juni 2017
Membraansystemen SUEZ zetten in op maximale kostenbesparing

Waterbehandeling wordt door heel wat gemeenten en bedrijven nog als een vervelende kost beschouwd, zeker als de initiële investering hoog dreigt op te lopen. Om klanten toe te laten maximaal op dergelijke kosten te besparen, zet de afdeling