pallro2.jpg

PROJECT  
Aquarama 78 – december 2017
Datamonitoring in cloud faciliteert hoger serviceniveau

Tevreden klanten worden trouwe klanten. Vanuit dat besef besliste Pall recent om werk te maken van een betere monitoring, zodat proactieve interventies voor mogelijk sluimerende problemen mogelijk zijn. De wereldwijde specialist in waterbehandeling

actuatorsandpipes.jpg

PROJECT  
Aquarama 78 – december 2017
10% besparen met pneumatica

Het watervoorzieningsbedrijf Landeswasserversorgung heeft voor de bouw van een nieuw grondwaterfilteringssysteem een beroep gedaan op de pneumatische automatiseringstechnologie van Festo voor de multimedia- en actieve koolfilters in de

aq78studiedagveoliafoto1.jpg

STUDIEDAG  
Aquarama 78 – december 2017
Studiedag ‘Waterbronnen voor de toekomst’

Onlangs organiseerde Veolia een studiedag over alternatieve waterbronnen. Die vond plaats in het Antwerpse Havenhuis. Diverse experts en ervaringsdeskundigen passeerden de revue. Ze legden uit dat er steeds meer drijfveren zijn om het pad van

aq78monsantofoto1.jpg

DOSSIER  
Aquarama 78 – december 2017
Inzicht in kleefgedrag van slib

Een goede verwerking van spuislib uit waterzuiveringsinstallaties is een must. Denk aan de verbranding: hoe vlotter de ontwatering en droging van het slib gebeuren, hoe efficiënter, dus met minder energiegebruik, het verbranden achteraf gebeurt. Nu

agc3maart2011031.jpg

DOSSIER  
Aquarama 78 – december 2017
Automatisering bespaart kosten voor slibverwerking

Slibverwerking is een specialisatie waarbij al jarenlang vertrouwde technieken worden toegepast. Ook PCA legt zich hier sterk op toe. Het bedrijf, met hoofdzetel in Aalst, realiseert met de regelmaat van een klok belangrijke projecten bij klanten

dsc00537.jpg

DOSSIER  
Aquarama 78 – december 2017
Nieuwe zuiveringsinstallatie van Dee Valley Water pompt efficiënt dankzij WEG

Dee Valley Water (DVW) heeft zijn waterzuiveringswerken in Llwyn Onn voltooid: de nieuwe installatie is het paradepaardje van het bedrijf en kan per dag 47.500m³ drinkbaar water produceren. Deze faciliteit, in maart 2014 geopend door de minister

caldicfoto3.jpg

DOSSIER  
Aquarama 78 – december 2017
Caldic zet met ‘forward osmosis’ en flocculanten in op slibverwerking

Het produceren van kwalitatief proceswater en een efficiënte zuivering van afvalwater zijn doorgaans moeilijk zonder het juist gebruik van chemicaliën. Een aanbieder die een totaaloplossing inzake producten kan combineren met grondige technische

1703waterlink01.jpg

DOSSIER  
Aquarama 78 – december 2017
Decanteercentrifuges inzetbaar voor verschillende toepassingen

Sommige machines zijn dermate polyvalent, dat ze voor erg verschillende doeleinden inzetbaar zijn. De decanteercentrifuges van GEA vormen daar een goed voorbeeld van. In recent gerealiseerde projecten bewijzen ze hun nut voor zowel slibontwatering

clarflokfoto1.jpg

DOSSIER  
Aquarama 78 – december 2017
Biologische vlokmiddelen steeds performanter voor slibontwatering

Op een zo ecologisch mogelijke manier slib ontwateren, wint steeds meer zieltjes. Aanbieders van dergelijke chemicaliën hechten er almaar meer belang aan en merken dat de markt er ook nadrukkelijk naar vraagt. Bij Clarflok vinden ze dit alvast een

aq78fybarfoto4.jpg

DOSSIER  
Aquarama 78 – december 2017
FYBAR, focus op fysico-chemische behandelingen

Doorgaans gebeurt de behandeling van percolaat van stortplaatsen met een actiefslibsysteem, gevolgd door een actiefkoolfilter. In project-FYBAR is onderzocht of de behandeling is te optimaliseren door er een derde stap tussen te zetten, met als doel

aq78aeroobgranulairslibindustrieelspuislibfoto1.jpg

DOSSIER  
Aquarama 78 – december 2017
Ambitieus onderzoek naar alginaten, korrelslib en vlokkenslib

Vlokkenslib is al lang de regel in het gros van de waterzuiveringssystemen. Steeds vaker echter, komen ook de mogelijkheden van korrelslib in beeld. Hoge ogen gooit bijvoorbeeld het Nederlandse Neredaproces, dat aeroob korrelslib oplevert. In ons

wastewtrfacclipboard2klein.jpg

DOSSIER  
Aquarama 78 – december 2017
Software as a Service ook nuttig bij slibontwatering

het bedrijf zijn klanten om hun proces te beheren en proactief te zijn op het gebied van onderhoud. Klanten kunnen onder meer een hoger rendement halen uit de RTC-modules (Real Time Control) die een aantal jaren geleden op de markt werden gebracht.