NIEUWS 01/11/2022

Anti-corrosieoplossingen voor ingrepen ter beveiliging van het archeologische erfgoed: structuren in PRFV

Aan het werk op een archeologische site moeten operatoren bij hun diagnoses en observatieactiviteiten rekening houden met verschillende praktische aspecten, zoals de interactie van corrosieve stoffen, beperkte toegankelijkheid van en op het terrein en de geologische context. Oplossingen in PRFV, zoals tijdelijke of permanente structuren, zijn speciaal ontwikkeld, in overeenstemming met de veiligheidsnormen, om op efficiënte wijze aan deze eisen te voldoen.

Dit artikel geeft een overzicht van een tijdelijke loopbrug in PRFV, die door P-TREX, de business unit van Fibre Net s.p.a. voor het Franse overheidsinstituut INRAP (Institut National des Recherches Archéologiques Préventives) gebouwd is. Om de typologie volledig te maken, verwijzen we naar een opmerkelijk geval van een vaste loopbrug, ontworpen voor conserveringsvernieuwbouw en beveiligingswerken van de Catacomben van S. Callisto in Rome.

Dankzij de voordelen die het gebruik van composietmaterialen biedt, ontwerpt en ontwikkelt P-TREX oplossingen die aan steeds hogere veiligheidsnormen op de werkplek beantwoorden overal waar deze structuren toegepast zijn en waarvan de duurzaamheid op lange termijn een onbetwistbaar economisch voordeel betekent.

Modulaire en tijdelijke structuren in PRFV voor de archeologische diagnostiek met observatiepunten

Inrap is een Franse overheidsinstantie die zich bezighoudt met onderzoek en onder supervisie staat van de ministeries van Cultuur en Hoger Onderwijs en Onderzoek. De doelstellingen van dit instituut zijn het opsporen en wetenschappelijk bestuderen van archeologische overblijfselen (op het land en onder water) die anders door werken met betrekking tot ruimtelijke ordening vernietigd zouden kunnen geraken.

In het geval van observatiediagnostiek voor het opsporen van sites diep onder de grond, is het voor operatoren een basisvereiste te kunnen beschikken over een structuur die goed presteert op gebied van mechanische en chemische weerstand en functionaliteit. De toepassingscontext voorziet namelijk het gebruik ervan in open lucht, doorlopend blootgesteld aan atmosferische en chemische stoffen, en op verschillende locaties, dus met frequente verplaatsingen en heropbouw.

Waarom PRFV gebruiken om steeds hogere veiligheidsnormen te garanderen?

Rekening houdend met de specifieke gebruiksomstandigheden en met in acht te nemen parameters en veiligheidsvoorschriften, heeft het studiebureau van P-TREX de ontwikkeling gepland van een volledig in PRFV vervaardigde modulaire structuur. Producten van PRFV (Polyester Renforcé de Fibre de Verre, glasvezelversterkte polyester) worden gekenmerkt door hun onbetwistbare corrosiebestendigheid. Deze eigenschap maakt (tijdelijke of vaste) structuren van PRFV duurzamer dan die in traditioneel materiaal. Bovendien hoeft men geen speciale verf of lak te gebruiken, wat de aanschaf nog voordeliger maakt.

De voorgestelde oplossing was het resultaat van nauwkeurig voorafgaandelijk rekenwerk, gesteund op grondige analyses om de naleving van de Europese regelgeving te volgen, om zo de klant een gebruiksklaar project te bieden. De voorafgaande berekening, gebaseerd op reële gewichten en metingen, laat duidelijk de weerstandscapaciteit bij welbepaalde belastingen zien en maakt duidelijk welke profielen het best geschikt zijn voor de bouw van de structuur.

Detail van het ontwerp

De loopbrug is 10 meter lang en bestaat uit twee modules van elk 5 meter. Ze is perfect geschikt voor gebruik in open lucht, makkelijk te verplaatsen en kan als enkele zowel als dubbele module worden gebruikt, afhankelijk van de specifieke behoeften van de ruimte waarover men beschikt. Het geheel is opgebouwd als volgt:

  • Gepultrudeerde profielen in PRFV, gekenmerkt door een hoge chemische weerstand en uitstekende mechanische eigenschappen; deze eigenschappen, in combinatie met het lichte gewicht van het materiaal, betekenen een aanzienlijke besparing op het gebied van installatietijd en -kosten;
  • Gedrukte roosters in PRFV, open en auto-drainerend, elektrisch geïsoleerd en dus bijzonder geschikt voor industriële loopbruggen;
  • Beschermingsleuningen, ook gemaakt van gepultrudeerde profielen in PRFV; ze zijn makkelijk te installeren en garanderen veiligheid en bescherming bij alle activiteiten van de operator;
  • Glijgeleidestangen van gepultrudeerde profielen, in de structuur aangebracht om het horizontale evenwicht in de 10 meter lange module te verzekeren;
  • een zeer praktisch systeem voor het optrekken van de structuur, bestaande uit twee U-profielen aan weerszijden die de bevestiging aan stalen kabels voor het optrekken mogelijk maken.

De modulariteit van de loopbrug betekent een meerwaarde: indien nodig kan men één enkele module gebruiken door eenvoudig de veiligheidshaken aan de zijkanten los te maken. Bovendien garandeert de modulariteit, samen met het lage gewicht van het materiaal, een uiterst makkelijke opstelling en verplaatsing van de structuur van de ene site naar een andere.

Vaste structuren in PRFV voor conserveringsvernieuwbouw en beveiliging

Langs de Via Appia Antica, achter de kerk Quo Vadis, bevinden zich de catacomben van S. Callisto, die tot de grootste en belangrijkste van Rome behoren. Ze maken deel uit van een enorm gravencomplex (ongeveer 15 hectare groot) dat bestaat uit een netwerk van tunnels voor een totaallengte van ongeveer 20 kilometer en verdeeld over meerdere verdiepingen tot wel 20 meter diep. Om de “Cubicolo d’Orfeo” toegankelijk te maken voor onderzoekers en het technisch personeel van de Pauselijke Commissie voor Gewijde Archeologie, werd een vaste composietstructuur gemaakt met lichte, resistente, gepultrudeerde profielen in PRFV die bestand zijn tegen de agressieve hoge vochtigheidsgraad in deze Catacomben.

De bijzondere omgevingsomstandigheden en de specifieke context, vooral gelet op de geologische kenmerken van het terrein, waren doorslaggevend voor het bepalen van de te gebruiken materialen voor de realisatie van de beoogde structuur.

Er waren drie werken waarbij de introductie van het vezelversterkte materiaal van Fibre Net van fundamenteel belang was: met name twee voor de veiligheid van de muren van de catacomben en een schacht en een derde voor de restauratie van de oorspronkelijke vloerbedekking die overgoten was met beton. Dankzij Fibre Net kon deze zone toegankelijk worden gemaakt voor bezoekers door deze te overdekken met een glazen paneel liggend op FRP-blokken (gepultrudeerde profielen), gepatenteerd door het bedrijf uit Udine, dat een internationale referentie is geworden in de bouw.

Het lichte gewicht en de modulariteit zijn twee andere zeer belangrijke voordelen van het gebruik van het PRFV-materiaal, hetzij als enig in een structuur gebruikt materiaal, hetzij in combinatie met een conventioneel materiaal in een hybride structuur. Zelfs bij zeer grote afmetingen zijn de loopbruggen in PRFV makkelijk te vervoeren en dankzij de modulariteit en aanpasbaarheid ervan, snel en makkelijk te monteren. Het eindresultaat is een uiterst snelle montage.

https://p-trex.it/en/products/structure/