NIEUWS 01/05/2022

P-TREX ingenieursadvies ten dienste van belangrijkste Franse productiegroepen

In Frankrijk stijgt de omzet van leerlooierijen en leerlooiers en de grote ondernemers hebben steeds meer nood aan betrouwbare en duurzame toegangsstructuren ter ondersteuning van de productie en het onderhoud. Daarom hebben de belangrijkste productiegroepen gekozen voor de diensten en producten van P-TREX.

Uitdagingen P-TREX

Sinds jaar en dag is de congreswereld voor elke industriële sector een plaats waar ontmoetingen plaatsvinden en nieuwe toekomstige samenwerkingen tot stand worden gebracht. Tijdens de beurs Pollutec, een bekend tweejaarlijks evenement gewijd aan milieu-uitrustingen, -technologieën en -diensten, kreeg P-Trex bezoek van een prestigieuze Franse fabrikant die moest ingrijpen in een leerlooierij van hun groep in Île-de-France. P-Trex kreeg de vraag om de installaties voor de opslag van chemische materialen en voor de toegang tot de tanks voor de behandeling van industrieel afvalwater, die uit traditioneel materiaal zijn vervaardigd, te vervangen door een duurzame en efficiëntere oplossing. Deze succesvolle samenwerking resulteerde vervolgens in een tweede samenwerking, voor de leerlooierij in Pays de la Loire. Dit nieuwe project, dat een pilootproject wordt, is het resultaat van een geslaagde eerdere samenwerking en van een perfecte combinatie van ontwerp, commerciële follow-up en dienst na verkoop.

Diensten P-TREX

De betrouwbaarheid van de projectoplossingen van P-Trex vloeit voort uit een voorafgaande evaluatie van de context om de modaliteiten, kostprijs en interventietijden duidelijk af te bakenen en te definiëren in lijn met de voortgang van het project. Na een bezoek ter plaatse, waarbij de kritieke punten en toe te passen oplossingen werden bestudeerd, stelde het P-Trex team een project op maat voor om de klant de meest innovatieve, bestendige en duurzame oplossing te garanderen.

De voorafgaande analyse met bezoek ter plaatse is dus van fundamenteel belang. Hierdoor kan men nagaan of de eerste evaluaties overeenstemmen met de reële context van de bouwplaats en door deze aspecten te vergelijken kan men de kritieke en te verduidelijken punten en open vragen formuleren (onvermijdelijk in de strategische projectfase) die dan in de ontwerpfase van de latere uitvoering worden bestudeerd. Bovendien stelt dit soort analyse P-Trex in staat om onmiddellijk een duidelijke en directe vertrouwensrelatie met de klant te creëren, de basis trouwens van elke winstgevende en duurzame zakenrelatie.

Oplossingen P-TREX

Bij de ontwikkeling van het project, rekening houdend met de corrosie- en gewichtsproblemen, was de door P-Trex voorgestelde oplossing het resultaat van een nauwkeurige voorafgaande berekening, gebaseerd op reële gewichten en metingen. Deze berekening gaf aan welke weerstandscapaciteit de bij de specifieke belasting te realiseren structuur moest hebben en welke profielen het meest geschikt waren voor de constructie van de structuur. Het gebruik van PRFV composietprofielen leek de beste keuze om het probleem van het hoge corrosiegehalte, te wijten aan het mogelijk lekken van agressieve chemische vloeistoffen of materialen, op te lossen. Deze profielen hebben een hoge corrosiebestendigheid, een factor die, samen met de uitstekende mechanische prestaties, bijdraagt tot de verlenging van de levensduur van de structuren en tot het minimaliseren van het onderhoud ervan in vergelijking met gegalvaniseerd staal.

P-TREX voorziet bij zijn oplossingen steeds alle documentatie nodig voor de acceptatie van het materiaal op de bouwplaats en de bijhorende berekeningsverslagen.

Duurzaamheid P-TREX

Leerlooierijen behoren tot de industriële sectoren met het hoogste waterverbruik. Er is tot 60 m³ water nodig om uit één ton grondstof leer van goede kwaliteit te produceren. Uiteraard is ook de hoeveelheid verbruikt water, dat tevens hoge gehaltes aan alkalische en organische stoffen bevat, verhoudingsgewijs zeer groot, net zoals de daaruit voortkomende corrosieve stoffen.

De duurzaamheid van de ontwerpoplossingen van P-Trex blijkt al in de fase van de voorafgaande analyse.  Reeds van bij aanvang zijn de technische en economische voordelen in een degelijk uitgebouwd ontwerpvoorstel voor de klant aantoonbaar .

Het PRFV composietmateriaal is niet schadelijk voor het milieu. Het biedt zich aan in de vorm van profielen en roosters gebruikt bij de bouw van min of meer complexe structuren zoals trappen, loopbruggen en borstweringen. Het verschil met traditionele materialen zit hier in de opmerkelijke duurzaamheid. Bovendien is het een licht en modulair materiaal met een hoge mechanische weerstand, kenmerken die permanent behouden blijven, zowel in gebruik als enig materiaal als in combinatie met traditionele materialen in een hybride constructie.

Voor de leerlooierij in het Pays de Loire adviseerde P-TREX om boven de leerlooimachines een platform te voorzien met een hellende trap in GVK en geïntegreerde afvoergoot van roestvrij staal aan te sluiten op het leidingnet. Alle GVK-elementen in het platform zijn op maat gemaakt, zoals het afdekrooster voor de afvoer en de sokkel, die tegelijk als borstwering en als spatbescherming fungeert.

Dankzij deze voordelen en de onmiddellijke beschikbaarheid van materialen is een gemakkelijke plaatsing verzekerd en is er duidelijkheid over de precieze aanvang van uitvoering en de kosten.

Een ander belangrijk voordeel op langere termijn, en vanuit het besparingsoogpunt een van de belangrijkste factoren, is dat de op maat gemaakte elementen sterk corrosiebestendig en geheel onderhoudsvrij zijn. In tegenstelling tot de traditionele materialen is het niet nodig om regelmatig een binnen- en/of buitenverflaag aan te brengen en uit verdere studies en tests is gebleken dat de veroudering van dit materiaal minimaal is.

‘Goed begonnen, is half gewonnen’ is de technische en relationele aanpak van het bedrijf uit Frioul.

Over P-Trex

P-Trex, Business Unit van Fibre Net Spa, is gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van profielen, structuren en omheiningen uit composietmateriaal (PRFV), ook bekend als glasvezel. Het materiaal wordt in heel wat industriële sectoren gebruikt als upgrade voor conventionele materialen. Alle profielen en structuren van P-Trex zijn geproduceerd door Fibre Net Spa, een toonaangevend bedrijf op de markt voor structurele recycling, seismische renovaties en veiligstelling van bestaande gebouwen en infrastructuren.

https://p-trex.it/en/