aquaramaepoxykoolteercoatingslr_1.jpg

SECTORNIEUWS 16/08/2021

Master Builders Solutions: voorkom lekkages van gevaarlijke stoffen

Afvalwaterzuiveringsinstallaties worden blootgesteld aan fysische en chemische aantastingen en hoge concentraties agressieve chemicaliën. Bij de zuivering kan de vorming van waterstofsulfide problemen veroorzaken. Zodra deze het oppervlak bereikt wordt het omgezet in zwavelzuur. Een in afvalwater aanwezige aerobe bacterie kan de pH-waarde doen dalen tot 0,5. Dan worden structuren aan aantasting blootgesteld. Met MasterSeal 7000 CR heeft Master Builders Solutions een coating ontworpen die duurzame bescherming biedt in agressieve afvalwateromgevingen. De weerstand tegen erosie en chemicaliën én de scheuroverbruggende eigenschappen, maakt waterdichting van o.m. gistingstanks of rioolleidingen mogelijk.

https://bit.ly/3tm0QJ6