85228894waterzuiveringsinstallatie.jpg

SECTORNIEUWS 13/05/2021

Kansen voor biogasproductie uit industrieel afvalwater

De European Biogas Association (EBA) publiceerde recent een document waarin wordt geschetst dat biogasproductie uit industrieel afvalwater een groot potentieel heeft om broeikasgasemissies (in)direct gelinkt aan afvalwaterbehandeling te verminderen. Een bijkomende anaerobe vergistingsstap voorafgaand aan de aerobe behandeling resulteert in biogasproductie en kan de broeikasgasuitstoot reduceren op verschillende manieren, namelijk door: 

* de verlaging van elektriciteitsverbruik voor afvalwaterbehandeling.

* (gedeeltelijke) vervanging van fossiele energiebronnen door eigen geproduceerde hernieuwbare energie uit biogas.

* het beperken van methaanemissies, door het afvalwater in een gesloten en gecontroleerd milieu te brengen voor productie van biogas.

Bijkomende voordelen van deze anaerobe behandeling zijn de lagere slibproductie en het creëren van extra lokale werkgelegenheid. In het document worden dan ook enkele aanbevelingen naar voor geschoven om dit verder te stimuleren. Meer informatie vindt u op de website.

https://www.europeanbiogas.eu/new-paper-shows-high-potential-of-biogas-production-from-industrial-wastewater/


Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.