SECTORNIEUWS 27/03/2020

Eerste sensoren voor meten waterkwaliteitsindicatoren geïnstalleerd

Vlaanderen heeft zijn eerste stappen gezet op weg naar een sensorennetwerk dat in real time waterkwaliteitsindicatoren meet. Zo zijn de eerste prototypes van de imec-vloeistofsensor geïnstalleerd op vier testlocaties in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. Die sensoren meten zowel in oppervlaktewater als in afvalwater. De testlocaties worden tijdens de looptijd van het programma uitgebreid naar heel Vlaanderen.

De vloeistofsensoren die imec ontwikkelt, staan centraal in de uitbouw van het slimme netwerk van Internet of Water Flanders. Die vloeistofsensoren werden de voorbije maanden uitvoerig en succesvol getest in het laboratorium en vergeleken met de standaard meetmethoden. Een verdere optimalisatie om zowel elektrische geleidbaarheid als temperatuur en zuurtegraad (pH) te meten stond daarbij centraal. Het gaat om sensoren die gebruikmaken van siliciumtechnologie en geschikt zijn voor diverse IoT-toepassingen. De verwachte kosten per sensor liggen veel lager dan van vergelijkbare sensoren. Ondertussen heeft imec ook het ontwikkelingstraject voor een vloeistof nitraatsensor opgestart.

Een logische volgende stap is onderzoeken hoe deze sensoren zich gedragen in reële omstandigheden, in de buitenwereld, om ook daar tot betrouwbare meetresultaten te komen. Daarom werd op de gekozen locaties naast de imec IoT-sensoren ook telkens een duurdere multiparameter referentiesensor van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) geïnstalleerd. Zo kunnen de meetresultaten van beide sensoren met elkaar vergeleken worden. Op drie van de locaties gaat het om oppervlaktewater. Op één locatie gaat het om rioolwater nabij een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

www.internetofwater.be


Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.