99820937vlaremtrein.jpg

SECTORNIEUWS 29/05/2019

Vlarem creëert kader voor warmterecuperatie uit oppervlaktewater

De Vlaamse Regering heeft op 3 mei de Vlarem-trein definitief goedgekeurd. De Vlarem-trein is de benaming voor een bundeling van wijzigingen aan Vlarem maar ook aan andere gerelateerde wetgeving zoals onder meer het Vlarel (erkenningen inzake leefmilieu). Het besluit dat in werking treedt op 1 oktober 2019 zal onder meer een kader voor de warmterecuperatie uit oppervlaktewater bevatten. Tevens werden de sectorale normen voor een aantal sectoren aangepast.

Met de toevoeging van de nieuwe rubriek 3.7 en de vooropgestelde heffingsvrijstelling wordt warmterecuperatie uit oppervlaktewater aan de hand van een warmtewisselaar mogelijk gemaakt. Dat naar analogie met het gebruik van grondwater. Daarmee wordt mee ondersteuning gegeven aan een duurzame vorm van energieopwekking met minder CO2 uitstoot als gevolg.

Op basis van de laatste BBT-studies werden voor volgende sectoren de sectorale normen aangepast:

Aardappelverwerking: opname sectorale norm voor totaal stikstof en fosfor, verstrenging norm CZV en een norm voor chloriden geval tot geval te bekijken (vanaf 1 juli 2021).

Groenteconservenfabrieken: opname sectorale norm voor totaal fosfor, verstrenging norm BZV, CZV, totaal stikstof en een norm voor chloriden geval tot geval te bekijken (vanaf 1 juli 2021).

Verontreinigd hemelwater van inrichtingen voor de opslag van afvalstoffen: voor deze rubriek werden voor het eerst sectorale lozingsnormen gedefinieerd (direct van toepassing).

Visverwerkende nijverheid: opname norm totale stikstof (vanaf 1 juli 2020).

Vleeswarenverwerking, uitgezonderd vetsmelterijen: verstrenging sectorale normen voor zwevende stoffen, BZV, CZV, totaal stikstof en totaal fosfor (vanaf 1 juli 2020).

Daarnaast zijn er ook nog bepalingen opgenomen die toelaten dat bemalingswater eerst een behandeling mag ondergaan (ontijzering) alvorens dat weer in de grond te brengen en werden regels gedefinieerd rond de constructie van mestopslagplaatsen resp. koolwaterstofafscheiders.

Bron: Vlakwa

www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/090135578027749e

www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780277283


Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.