SECTORNIEUWS 01/03/2024

Calamiteiten oplossing bij overslag van zuren en basen

Collinet oplossing: dubbelwandige prefab hdpe toezichtkamer met ingebouwde afsluitkranen

CASE: op een buitenloskade worden zuren en basen – voor een specifiek productieproces – via overslag naar opslagtanks gevoerd.

Veiligheid en milieuoverwegingen zijn van het grootste belang bij de overslag van zuren en basen, gezien hun potentieel gevaarlijke eigenschappen. Het is cruciaal dat deze stoffen op een verantwoorde manier worden gehanteerd, opgeslagen en getransporteerd om risico’s voor mensen en het milieu te minimaliseren. Dit omvat het gebruik van geschikte containers, veiligheidsuitrusting, en het volgen van strikte regelgeving en procedures voor het hanteren van gevaarlijke stoffen.

De standaardprocedure omvat de waterafvoer van de loskade naar de riolering.

Aan Collinet werd gevraagd een Engineering oplossing uit te werken voor het afsluiten van de riolering en het opvangen van de zuren en/of basen in een opslagtank in geval van calamiteiten tijdens de overslag.

Het lastenboek omvatte de beschrijving van een calamiteitentank en kranenput met afmetingen van de voorziene kranen en de diepte waar deze zich moeten bevinden.

De Engineering afdeling van Collinet ontwierp een dubbelwandige hdpe verdeelput met inbouw van de afsluitkranen. In het ontwerp werd eveneens rekening gehouden met toegankelijkheid van de put mits het plaatsen van een ladder en de benodigde vrije hoogte en oppervlakte van de kamer om ergonomische inspectie en/of werkzaamheden garanderen. De toezichtschacht van de kamer wordt afgedekt met een vloeistofdicht deksel.

De calamiteitentank , voorzien voor de opvang en stockage van chemische componenten, die kunnen vrijkomen op de vulzone tijdens de overslag van chemische producten werd uitgevoerd in een dubbelwandige HDPE ondergrondse opvangtank met een inhoud van 5.000 l. Deze calamiteitentank is uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem om de vloeistofdichtheid van de tank permanent te kunnen monitoren.

Collinet Engineering bepaalde zowel de fysische eigenschappen van de put, de toegang voor nazicht en onderhoud als de keuze van het materiaal.

Wij kiezen voor een hoge kwaliteit voor al onze oplossingen, conform de vigerende wetgeving. Niet in het minst om de veiligheid en gezondheid van iedereen te garanderen.

https://www.deschacht.eu/engineering/
https://www.collinet.eu/nl/riolering/toezichtkamers/


Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.