Programma AquaFlanders

“Nieuw Vlaams Drinkwaterbesluit – wat nu?” (In het Nederlands)

Drinkwater is water bestemd voor menselijke consumptie. Het moet dus veilig en gezond zijn en voldoen aan de kwaliteitseisen ter hoogte van het tappunt waar het gebruikt wordt.

De waterbedrijven werken dag en nacht om iedereen van kraanwater te voorzien. De kwaliteit van het kraanwater in Vlaanderen dient te voldoen aan de opgelegde kwaliteitseisen. Lood blijft een aandachtsparameter.

Op 18 maart 2023 is het besluit met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie in werking getreden. Met dit besluit zette het de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn om die de focus legde op:

  • risicobeheer van bron tot kraan.
  • een verbetering van de toegang tot veilig drinkwater voor iedereen.
  • de promotie van kraanwater en op een betere voorlichting van het grote publiek over de openbare waterbevoorrading.

Algemeen wordt ingezet op het verhogen van het inzicht in de werking van de openbare waterleveranciers, op een verhoogde mate van sturing vanuit de Vlaamse overheid en op de ontwikkeling van het instrumentarium voor de sturing en opvolging.

Tijdens deze infosessie zullen we stilstaan bij de eisen die gesteld worden aan materialen die in contact komen met kraanwater. Verzekeren zij het behoud van de kwaliteit van het kraanwater? We maken onder meer een stand van zaken op van de mogelijkheden die er zijn om loodvrije of loodarme installaties te voorzien.

Anderzijds staan we ook stil bij de materialen die gebruikt worden om water af te voeren. Beschermen ze onze bodem voldoende tegen verontreinigingen? Of omgekeerd, kunnen bodemverontreinigingen niet doorheen de gebruikte materialen migreren? Wat zegt de regelgeving vanuit Europa en Vlaanderen hierover? En hoe gebeurt de kwaliteitsbewaking hierop?

Deze sessie richt zich tot al wie betrokken in bij het ontwerpen, uitvoeren, onderhouden en borgen van kwaliteitsvolle waterinstallaties en -afvoeren.


Moderator:
Carl Heyrman
algemeen directeur AquaFlanders

13:30 – 13:35

Verwelkoming

Carl Heyrman

13:35 – 13:50

Krachtlijnen van de omzetting van Europese Drinkwaterrichtlijn

Kris Van den Belt

Toezichthoudend ambtenaar drinkwater VMM

13:50 – 14:02

Verzekeren van de waterlevering

Filip Vancoillie

Voorzitter WG Beheer lineaire assets, Afdelingshoofd Assetbeheer - Distributie & Toevoer, De Watergroep

14:02 – 14:14

Risico-gebaseerde benadering

Betty Baée

Voorzitter WG Water Safety Plans - Teamleider DW Kwaliteit Productie & Distributie, Pidpa

14:14 – 14:26

Materialen die in contact komen water en bestemd zijn voor menselijke consumptie

Gunter Mathieu

Voorzitter WG Materialen - Teammanager Assettechnologie, De Watergroep

14:26 – 14:38

Monitoring

Paul Bielen

Voorzitter WG Kwaliteit water - Manager labo, Pidpa

14:38 – 14:50

Toegang tot water bestemd voor menselijke consumptie

Ine Godefroid

Voorzitter WG AWVR - Directiemanager klantendiensten, Farys

14:50 – 15:02

Informatie aan het publiek

Koen Janssen

Sales manager, water-link

15:02 – 15:17

Vraagstelling

Carl Heyrman

Algemeen directeur, AquaFlanders

15:17 – 15:20

Slotwoord

Brecht Vermeulen


Als federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders verdedigen we de belangen van onze leden, werken we aan een gestroomlijnd en modern waterbeheer en willen we Vlaanderen informeren en sensibiliseren rond duurzaam watergebruik.

Deelnemen

  • Gratis
  • Bij no show wordt 50 EUR (excl btw) aangerekend
  • Registratie verplicht

Plan uw bezoek