Programma watercircle.be - essenscia - VMx

DUURZAAM WATERMANAGEMENT IN DE CHEMIESECTOR (IN HET NEDERLANDS)
Algemene sessie

10:00 – 10:30

Ontvangst met koffie

10:30 – 10:45

Welkomstwoord
Matthias Mertens, watercircle.be

10:45 – 11:00

Innovatie stimuleren in de chemiesector

An Maes – essenscia

Tijdens deze presentatie krijgt u een overzicht van de water-initiatieven die door de sector genomen worden. Zo wordt onder meer werk gemaakt van een “sectorale Blue Deal” met minister Demir.

11:00 – 11:15

Doe meer met minder water: aanpak en voorbeelden

Sofie Van Ermen – VITO WaterKlimaatHub

Welke handvaten zijn er om waterrisico’s op bedrijfsniveau in kaart te brengen? En hoe kunnen deze helpen tot een beter waterbeheer op de eigen site alsook het bedrijventerrein? In deze presentatie lichten we oa de waterbarometer tool uit het Smart WaterUse project toe.

11:15 – 11:30

Biologie 2.0 – l’histoire se répète

Thomas Dobbeleers – Cre@Aqua

Meer en meer wordt industriële waterzuivering een integraal proces met als finaal doel een zo hoog mogelijk waterhergebruik aan de beste kwaliteit. Besparing op operationele kost is hierbij een grote drijfveer. Cre@Aqua heeft in samenwerking met de onderzoeksgroep BioWAVE van Universiteit Antwerpen het CreaGRANTM concept ontwikkeld om dit in uw waterzuivering te bewerkstelligen. Deze innovatieve methode steunt op de aloude basisprincipes voor biologische waterzuivering. Het concept werd reeds succesvol geïmplementeerd in diverse industriële zuiveringen. De resultaten en de impact worden geïllustreerd aan de hand van een uitgewerkte casestudie voor een bedrijf dat oliehoudende zaden verwerkt.

11:30 – 11:45

Slibdesintegratie mbv ultrasoon: piloot studie Bayer

Bart Peeters – Bayer

Om via biologische denitrificatie een volledige omzetting van nitraten naar stikstofgas te bekomen is voldoende COD per nitraat nodig. Indien er in het toekomende afvalwater te weinig COD aanwezig is dient externe COD te worden toegevoegd, meestal in de vorm van aangekochte methanol of azijnzuur. Een alternatief kan erin bestaan een deel van het recycle slib ultrasoon te desintegreren om op die manier een interne COD bron te genereren voor denitrificatie ter vervanging van de externe COD. In de presentatie worden de resultaten van een pilot studie toegelicht.

11:45 – 12:00

Pauze

Parallelsessie 1: watercircle.be en essenscia

12:00 – 12:15

Koelwatermanagement in de chemische industrie

Dirk Neesen – Vynova

Er wordt een overzicht gegeven van een aantal geïdentificeerde maatregelen om het koelwaterverbruik terug te dringen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de aanmaak van suppletiewater, een optimalisatie van de indikkingsfactor, hydraulische optimalisatie en hergebruik van spuiwater.

12:15 – 12:30

CFD op de afvalwaterzuivering: lessons learned

Arne Braems – Eastman

12:30 – 12:45

Water recycling to the max: PTA purificatie-water hergebruik

Yasmine Braeken - Ineos

Heel wat grote proceswater stromen worden op de Ineos Aromatics site in Geel reeds hergebruikt. Toch wordt er nog steeds ingezet op het verbeteren van onze geïntegreerde recycling processen. Door het hergebruik van afvalwater uit onze PTA purificatie sectie, zal daar ongeveer 10% minder deminwater ingenomen moeten worden, waardoor onze site waterinname vanuit het Albert Kanaal met 100.000 m³/jaar zal dalen. Bijkomend kunnen we op deze manier azijnzuur en andere waardevolle chemicaliën recupereren, de afvalwater zuivering ontlasten en ons lozingsvolume naar de Grote Nete minimaliseren.

12:45 – 13:00

Microplastics verwijderen uit proceswater

Jelle Bulkmans – Borealis

In het kader van zero pellet loss heeft Borealis een installatie gebouwd om vaste contaminaties uit het afvalwater te halen. De installatie bestaat uit verschillende equipments en bevat een zandfiltratie als laatste zuiveringsstap. Deze stelt ons in staat zowel vaste deeltjes als andere contaminanten uit ons afvalwater te verwijderen voor het lozingspunt.

13:00 – 14:00

Broodjeslunch aan de watercircle.be stand

Parallelsessie 2: VMx

12:00 – 13:00

Het beperken van verspreiding van gevaarlijke stoffen bij een incident

Ruben Dejonckheere – Trevi

Om de verspreiding van gevaarlijke stoffen bij een incident tegen te gaan, werden een nieuwe BBT (Beste Beschikbare Technieken) en een richtlijn gelanceerd. De BBT betreft deze rond de inkuiping bij bovengrondse opslag van gevaarlijke stoffen en de richtlijn is deze rond de volumebepaling van de verplichte bluswateropvang. Voor beide zaken is VLAREM niet voldoende toereikend en was vraag naar extra ondersteuning vanuit diverse hoeken. Met deze presentatie wordt ingegaan op beide documenten, gekoppeld aan praktijkvoorbeelden.

13:00 – 14:00

Broodjeslunch aan de watercircle.be standWatercircle.be is een Vlaamse federatie van watertechnologiebedrijven. Onze organisatie creëert een platform waar de ‘academia’ en ‘industrie’ van Vlaanderen elkaar ontmoeten om hun visie op de lokale en mondiale waterindustrie te verbreden.

VMx vzw is de beroepsvereniging voor alle milieuprofessionals (milieucoördinatoren, milieudeskundigen, MER-deskundigen, ...). De kerntaken van deze ledenvereniging met bijna 900 leden zijn: belangenbehartiging, informatieverstrekking, permanente vorming en netwerking.

essenscia is de Belgische sectorfederatie van de chemische industrie en de life sciences. De organisatie behartigt de specifieke belangen van bedrijven die actief zijn in chemie, kunststoffen, farma en biotech.

Deelnemen

  • Studenten: € 25 (excl. BTW)
  • Watercircle.be leden: € 50 (excl. BTW)
  • Leden van partners (VMX en essenscia): € 75 (excl. BTW)
  • Niet-leden: € 100 (excl. BTW)/li>
  • Registratie verplicht

Plan uw bezoek