WORKSHOP TNAV-VMX    SEMINARIE AQUAFLANDERS    STUDIENAMIDDAG VLARIO-CIW 
 

Programma  

WORKSHOP TNAV-VMX                                     

DUURZAAM WATERBEHEER IN DE INDUSTRIE
De workshop handelt over water in de industrie met zowel het voorstellen van innovaties als gevalstudies.  De belangrijkste tendensen zijn de circulaire economie en informatisering bij (afval)waterbehandeling en -beheer.


10.00u

Opening beurs - Registratie - Koffie

 PLENAIRE SESSIE 

10.30u

Welkomstwoord en inleiding
Paul Ockier - TNAV

10.35u

KO-Water project: Kosten-efficiënt opwaarderen van waterbronnen in de industrie
Marc Feyaerts - TNAV 

10.45u

EU-ETV process for the credibilty of innovative water technologies
Izabela Ratman-Klosinska (Pl) - IETU ETV

11.05u 

De uitdagingen van de off-grid watervoorzieningen
Jacob Bossaer - Bosaq

11.30u

Excel Closed Circuit-RO, een doorbraak in efficiënte RO-bedrijfsvoering
Ron Gerards - Waterleau

11.45u

Koffiepauze

 PARALLELSESSIE 1 

12.00u

Het beheer van waterbronnen: do’s and don’ts
Lies Bamelis - United Experts

12.30u

Waterhergebruik tussen willen, kunnen en mogen
Rilke Raes - O Vadis

13.00u

Broodjeslunch

 PARALLELSESSIE 2 

12.00u

Rationeel waterbeheer in de industrie: twee praktijkgevallen rond brongerichte aanpak
Sara Vander Beken - Sweco

12.20u

Claros, het intelligente systeem voor waterbeheer 
David Van Loock - Hach

12.35u

Energie besparen door nauwkeurige beluchting 
Johan Kempeneer - Egger Turo Pumps

12.45u

Slimme waterteller voor netwerkbewaking en facturatie 
Jan Cauchie - Siemens

12.55u

Vergroening van de koelwaterbehandeling door pH-controle met CO2
Rudy Lamond - Air Liquide

13.00u

Broodjeslunch 

 

DEELNAMEKOSTEN

50 € exclusief btw voor leden TNAV en VMx
100 € exclusief btw voor niet-leden
25 € exclusief btw voor studenten

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Wie niet komt opdagen zal toch het volledige factuurbedrag dienen te betalen.


 WORKSHOP TNAV-VMX    STUDIENAMIDDAG VLARIO-CIW                

SEMINARIE AQUAFLANDERS                                                                                                                                          

INNOVATIEF WATERMANAGEMENT
Aquaflanders biedt een boeiend seminarie aan waarop de waterbedrijven hun meest innovatieve projecten zullen voorstellen. Die gaan van circulair drinkwater over digitale meters tot en met de recuperatie van spoelwater.

10.00u 

Inleiding 
Aqua Flanders

10.05u 

Ontziltingsinstallatie te Oostende
Farys

10.20u 

Circulair drinkwater 
IWVA

10.35u 

Digitale meters  
water-link/De Watergroep

10.50u 

Pauze

11.05u 

Nereus/project Nieuw Zuid   
water-link

11.20u 

Proceswater
De Watergroep

11.35u

Infiltratie spoelwaters
Pidpa

11.50u

Panelgesprek

12.05u

Slot
Aqua Flanders

 

DEELNAMEKOSTEN

€ 50 exclusief btw

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Wie niet komt opdagen, zal het volledige factuurbedrag aangerekend worden.


 WORKSHOP TNAV-VMX    SEMINARIE AQUAFLANDERS                       

STUDIENAMIDDAG VLARIO - CIW                                                                      

VLARIO verzamelt constant kennis via overleg en kennisuitwisseling met de verschillende marktpartners. Een van de doelstellingen van VLARIO is deze kennis ook zoveel mogelijk uit te dragen. Wij houden er ons aan u te informeren over de recentste ontwikkelingen in de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector. Dit jaar organiseert VLARIO opnieuw een infonamiddag tijdens de Aquarama-beurs in de Brabanthallen te Leuven.

13.30u - 16u30

De nieuwe richtlijnen voor bronmaatregelen bij rioleringsprojecten: Hoe ga ik hiermee om in mijn subsidiedossier?

De richtlijnen voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van bronmaatregelen voor rioleringsprojecten zijn aangepast. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) publiceerde dit voorjaar een nieuwe technische toelichting van deel 3 ‘bronmaatregelen’. Om de vernieuwingen bekend te maken, organiseert de CIW in samenwerking met VLARIO twee studienamiddagen in Gent (18 oktober 2018, van 13u tot 16 u, in het Provinciehuis) en Leuven. De studienamiddag in Leuven sluit aan bij de Aquarama Trade Fair.

Op een halve dag brengen we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en geven we enkele aandachtspunten voor uw ontwerp mee. We leggen uit waarom een gebieds-gerichte aanpak cruciaal is voor een goed ontwerp. De provincies verduidelijken dit aan de hand van praktijkvoorbeelden.

DEELNAMEKOSTEN

Gratis

 

Registreer u gratis:

  • Volledige artikels lezen
  • Aquarama ontvangen per post en online lezen
Registreer