Programma  

WORKSHOP TNAV-VMX                                            

DUURZAAM WATERBEHEER IN DE INDUSTRIE
De workshop handelt over water in de industrie met zowel het voorstellen van innovaties als gevalstudies. De belangrijkste tendensen zijn de circulaire economie en informatisering bij (afval)waterbehandeling en -beheer.


10.00u

Opening beurs - Registratie - Koffie

 PLENAIRE SESSIE 

10.25u

Welkomstwoord en inleiding
Paul Ockier - TNAV

10.30u

Het MIP-project WAToR: herwinnen van grondstoffen uit zure afvalwaterstromen
Peter Cauwenberg – VITO

Het algemeen doel van het project is het demonstreren van een alternatief behandelingsconcept voor zure afvalwaterstromen waarbij milieu-emissies via afvalwaterlozing en/of afvaldeponie sterk gereduceerd worden. De filosofie van grondstoffenrecuperatie maakt vanaf de eerste behandelingsstap deel uit van het geïntegreerde behandelingsconcept. Het streefdoel is het maximaal herwinnen van metalen, zouten/zuren en het zuiveren van afvalwater.

10.50u

Evaluatie van elektrocoagulatie voor de verwijdering van zware metalen uit afvalwater
Dries Parmentier – Noah Water Solutions

We presenteren een innovatieve reactor voor elektrocoagulatie die geoptimaliseerd is voor een betere verwijdering van zware metalen en directe slibscheiding. We geven de resultaten voor het behalen van de lozingsnormen Ag en Sn.

11.10u 

Modelgebaseerde optimalisatie van de waterzuivering van Eindhoven: optimalisatie van de beluchting en sensoring
Wim Audenaert – AM-Team

Op de RWZI van Eindhoven (750.000 ie) voeren we momenteel een modelleringsstudie uit op basis van computational fluid dynamics. Met deze tool gaan we deze full-scale plant optimaliseren bv door een zo goed mogelijke plaatsing van de beluchters en van de sensoren voor procescontrole. Met een simpele ingreep verhogen we de performantie en besparen we op de kosten. De simulatieresultaten werden tevens vergeleken met een groot aantal meetdata, verzameld met een torenkraan en 3 sensoren.

11.30u

IntelSens na één jaar: online metingen in industriële waterzuivering maken het verschil
Tim Van Dyck - TNAV

Het belang van de procesintegratie van onlinemetingen in industriële afvalwaterzuivering wordt toegelicht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. We tonen aan dat de implementatie hiervan kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van de operationele kosten en een verbeterde stabiliteit van de waterzuivering.

11.45u

Koffiepauze

 PARALLELSESSIE 1 

12.00u

Infiltratie doorgronden: enkele tips en tricks
Evert Vercauteren, Rilke Raes - Sertius

We bekijken de terzake relevante wetgeving en behandelen de praktische beperkingen en randvoorwaarden bij infiltratie en manieren om die best aan te pakken. We illustreren dat aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

12.30u

BURST: Lekkagevoorspellingen in drinkwaternetten
Daniel Levelt - Royal HaskoningDHV

De mogelijkheden, en daarmee de kansen, die de informatisering biedt aan de watersector groeien met de dag. Dankzij laagfrequente netwerken, zoals het “Internet of Things” lijkt de laatste hindernis genomen naar een nieuwe generatie veldmetingen. In deze presentatie nemen we u mee langs de keten van druksensoren tot het voorspellen van de exacte plaats van lekkages in drinkwaternetten.

13.00u

Broodjesmaaltijd aan de stand van TNAV en VMx

 PARALLELSESSIE 2 

12.00u

Hergebruik van water in de voedingssector
Piet De Langhe – Pantarein

Hoe gaan we tewerk om water te hergebruiken bij de brouwerij Huyghe? Het afvalwater wordt behandeld in een MBR-NF installatie. Daarnaast geven we de resultaten van onderzoek naar een lager en milieuvriendelijker gebruik van chemicaliën bij een dergelijke installatie.

12.20u

Digitalisering bij de koel- en ketelwatervoorziening van een raffinaderij
Rik Korenhof – SUEZ Water Technologies & Solutions

Het iServicemodel is een innovatieve manier van serviceverlening. Bij koelwater is er een vermindering van water en chemicaliën door toepassing van slimmere automatisatie. Bij ketelwater kan het operationeel personeel efficiënter worden ingezet door koppeling van verschillende datasystemen.

12.40u

Industrieel Cloudplatform optimaliseert werking bij waterbehandeling
Jannes Soutaer – Ikologik

Big Data en Internet of Things doen volop hun intrede in de waterbehandelingssector en bieden kansen om processen verder te verbeteren en operationele kosten te verlagen. Via het Ikologic-platform worden data aan elkaar gelinkt en inzichtelijk gemaakt zodat operatoren vroegtijdig kunnen bijsturen. We presenteren een praktijkvoorbeeld op een ultrafiltratie-installatie.

13.00u

Broodjesmaaltijd aan de stand van TNAV en VMx

 

DEELNAMEKOSTEN

50 € exclusief btw voor leden TNAV en VMx
100 € exclusief btw voor niet-leden
25 € exclusief btw voor studenten

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Wie niet komt opdagen zal toch het volledige factuurbedrag dienen te betalen.

 


 

 

WORKSHOPS AQUAFLANDERS                                                                                                                                                

AquaFlanders zet met dit aanbod in op diverse korte workshops die u informeren over de laatste nieuwigheden in het keuringsgebeuren en biedt een vooruitblik op de toekomst van de keuring, waterkwaliteit in uw binneninstallatie en duurzaam omspringen met water.
 

10.00u 

Infosessie keurders privéwaterafvoer 
Bart Vander Steene (FARYS) – voorzitter werkgroep keuringen privéwaterafvoer

Deze infosessie geeft een overzicht van de wijzigingen aan de handleiding en zet de essentie van de keuring nog eens op een rij.

10.45u 

Infosessie keurders gemeenschappelijk gedeelte 
Lieze Van Ostaeyen (AquaFlanders)

Wat is er veranderd aan het digitaal keuringsplatform? Hoe zal de verplichte jaarlijkse bijscholing georganiseerd worden? Vanaf wanneer is het digitaal keuren verplicht? U verneemt dat en nog andere wijzigingen tijdens deze infosessie.

11.30u 

Infosessie keurders huishoudelijke binneninstallatie 
Werner Provost (Vivaqua) – voorzitter werkgroep keuringen huishoudelijke binneninstallatie

Wat mag ik wel en niet keuren als keurder huishoudelijke binneninstallatie? Een overzicht van de huidige richtlijnen en een preview van wat er zal veranderen.

13.00u 

Keuringen in Vlaanderen: een vooruitblik 
Kris Van den Belt (VMM) – diensthoofd grondwater en lokaal waterbeheer

Tot voor kort bestond er geen keuring huishoudelijke binneninstallatie en privéwaterafvoer over de taalgrens. Vanaf 1 januari 2018 zal dit echter wel het geval zijn. Hoe pakt Wallonië de keuring aan en wat kunnen we ervan leren? En welke richting wil Vlaanderen uitgaan met de keuring?

13.45u 

Hoe aan de loodnorm voldoen? 
Paul Bielen (Pidpa) – voorzitter werkgroep waterkwaliteit

Volgens het Vlaamse Drinkwaterbesluit mag het loodgehalte aan de kraan van de gebruiker maximaal 10 µg/l bedragen. Waar kan dit lood vandaan komen? Niet van de waterbronnen voor de productie van drinkwater maar wel van de leidingen waarmee we het water transporteren. Hierbij is er onderscheid te maken tussen de materialen gebruikt voor de leidingen in het openbaar distributienet waarvoor speciale controles op geschiktheid voor drinkwater worden uitgevoerd en deze voor de leidingen in de gebouwen van de individuele gebruiker.

We wensen antwoorden te geven op de volgende vragen:

  • Welke materialen zijn geschikt voor drinkwater?
  • Welke invloed heeft de waterkwaliteit op de uitloging van lood uit een bepaalde legering?
  • Wat kan de verbruiker doen om zijn loodconcentratie te verlagen?

14.30u 

Welke koperlegeringen voorzien in de 4MS-lijst zijn inzetbaar in sanitaire binneninstallaties? 
Geert Van den Abbeele – zaakvoerder SANHA Fittings Belgium

In de 4 MS-lijst vindt men al de aanvaarde koperlegeringen voor contact met drinkwater met hun samenstelling terug. Nieuwe koperlegeringen worden met hun materiaalnummer volgens de Europese normen integraal bruikbaar, via de normeringsprocedures georganiseerd door CEN/TC133 en het Umweltbundesamt, Berlijn. Courant gebruikte legeringen zijn volgens de 4MS niet meer toegelaten, waardoor de markt verplicht wordt tot een andere materiaalkeuze.

Voor inzetbaarheid van hulpstukken uit koperlegeringen, kraanwerk in sanitaire binneninstallaties moeten de in de 4 MS-lijst toegelaten legeringen in contact met drinkwater nog verder geselecteerd worden op volgende pijlers:

  • De legering moet corrosiebestendig zijn op lange duur (de 4MS bevestigt uitsluitend de hygiënische prestatie van de legering).
  • De fabrikant moet de legering nog technisch kunnen verwerken wat tot productietechnische veranderingen leidt.
  • Mogelijke invloed van de Chemicaliënrichtlijn REACH op de materiaalkeuze.

Wanneer men bijkomend rekening houdt met die drie pijlers komt men tot een select clubje van loodarme / loodvrije koperlegeringen, welke u zullen worden toegelicht tijdens de infosessie.

15.15u 

Spoelen van drinkwaterinstallaties vóór ingebruikname - richtlijnen
Stefanie Goethals (De Watergroep) – diensthoofd kwaliteit Oost- en West-Vlaanderen

Om de gezondheid van de eindgebruiker te waarborgen, moet het kraantjeswater op elk moment en op elk tappunt in de binneninstallatie een goede kwaliteit vertonen. Aangezien de drinkwaterleverancier slechts verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het drinkwater tot aan de watermeter, is het de taak van de gebruiker om de kwaliteit te garanderen in alle leidingen en toestellen die zich na de watermeter bevinden. Welke maatregelen u hiervoor in acht kan nemen verneemt u tijdens de presentatie

16.00u

Rationeel waterbeheer: hoe kunnen gemeenten besparen op hun waterfactuur? 
Dirk Halet (Vlakwa) - coördinator Strategie

Vlakwa heeft een project opgestart dat alle gemeenten in Vlaanderen ondersteuning kan bieden bij het terugdringen van hun waterverbruik. Het uitgangspunt: door een grondige audit op basis van een checklist en een reeks eenvoudige ingrepen kan men tot 30% op het huidige waterverbruik besparen. Een goede zaak voor de gemeentelijke begroting en een goede stap in de richting van duurzaam waterverbruik in Vlaanderen.

 

DEELNAMEKOSTEN

€ 50 excl. btw, ongeacht welke workshop en het aantal workshops waarvoor u inschrijft, inclusief lunch.
Vooraf inschrijven voor elke workshop waaraan u wenst deel te nemen is verplicht. Na inschrijving ontvangt u een factuur. Deze dient u ook te betalen indien u niet komt opdagen. 

Met de steun van Benor vzw.

 


  

 

STUDIENAMIDDAG VLARIO                                                                                                                                                 

VLARIO verzamelt constant kennis via overleg en kennisuitwisseling met de verschillende marktpartners. Een van de doelstellingen van VLARIO is deze kennis ook zoveel mogelijk uit te dragen. Wij houden er ons aan u te informeren over de recentste ontwikkelingen in de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector. 

Dit jaar organiseert VLARIO opnieuw een infonamiddag tijdens de Aquarama-beurs in de Brabanthallen te Leuven. Wij hebben een boeiend programma voor u samengesteld over de laatste nieuwigheden inzake infi ltratie en doorpersingen. In Leuven heeft u eveneens de toegang tot de Aquarama-beurs waar u onze stand kan komen bezoeken.

 

12.00u

Registratie en ontvangst op de beurs met een drankje en broodjeslunch

14.00u

Ontwerprichtlijnen en voorschriften voor aanleg ondergrondse infiltratiesystemen.
Riet Lismont, Projectleider kennisbeheer VLARIO

Vlario voerde samen met OCW en Kurio een onderzoek uit bij een aantal ondergrondse infiltratievoorzieningen. Uit de conclusies is gebleken dat er nood is aan duidelijke ontwerprichtlijnen en voorschriften voor infiltratiesystemen. Hiervoor werkten we eerst aan een nieuwe code van goede praktijk specifiek voor de ondergrondse infiltratievoorzieningen die wij u in primeur voorstellen.

14.40u

Nieuwe bestekteksten infiltratie
Dirk Stove, voorzitter werkgroep 6 VLARIO

Er zijn nieuwe bestekteksten beschikbaar voor de aanleg van infiltratiebuizen en het bouwen van ondergrondse infiltratiebekkens opgebouwd uit kunststofkratten die u zullen worden toegelicht.

15.00u

Nieuwe kwalificatievereisten voor doorperstechnieken en aanverwante boortechnieken!
Bart Vanhout, Voorzitter Werkgroep 8 van VLARIO

Voor de verschillende doorperstechnieken en aanverwante boortechnieken werden kwalificatievereisten uitgewerkt voor personeel, materieel, KVGM en onderaannemers. De technieken worden hier kort beschreven.

15.45u

Conclusies en aanbevelingen
Carl Verelst, Voorzitter Werkgroep Studiebureaus van VLARIO

Vorig jaar werd binnen VLARIO de werkgroep studiebureaus opgericht. Wat mogen we hiervan verwachten?

16.00u

Drankje op de beurs

 

DEELNAMEKOSTEN

€ 50 excl. btw voor VLARIO-leden
€ 80 excl. btw voor niet-leden

Registreer u gratis:

  • Volledige artikels lezen
  • Aquarama ontvangen per post en online lezen
Registreer