WORKSHOP WATERCIRCLE.BE-VMX    SEMINARIE AQUAFLANDERS    STUDIENAMIDDAG VLARIO-CIW 
 

Programma  

WORKSHOP WATERCIRCLE.BE-VMX             

DUURZAAM WATERBEHEER IN DE INDUSTRIE
De workshop handelt over water in de industrie met zowel het voorstellen van innovaties als gevalstudies.  De belangrijkste tendensen zijn de circulaire economie en informatisering bij (afval)waterbehandeling en -beheer.


10.00u

Opening beurs - Registratie - Koffie

 PLENAIRE SESSIE 

10.30u

Welkomstwoord en inleiding
Paul Ockier - watercircle.be

10.35u

KO-Water project: Kosten-efficiënt opwaarderen van waterbronnen in de industrie
Marc Feyaerts - watercircle.be 

10.45u

EU-ETV process for the credibilty of innovative water technologies
Izabela Ratman-Klosinska (Pl) - IETU ETV

11.05u 

De uitdagingen van de off-grid watervoorzieningen
Jacob Bossaer - Bosaq

11.30u

Excel Closed Circuit-RO, een doorbraak in efficiënte RO-bedrijfsvoering
Ron Gerards - Waterleau

11.45u

Koffiepauze

 PARALLELSESSIE 1 

12.00u

Het beheer van waterbronnen: do’s and don’ts
Lies Bamelis - United Experts

12.30u

Waterhergebruik tussen willen, kunnen en mogen
Rilke Raes - O Vadis

13.00u

Broodjeslunch

 PARALLELSESSIE 2 

12.00u

Rationeel waterbeheer in de industrie: twee praktijkgevallen rond brongerichte aanpak
Sara Vander Beken - Sweco

12.20u

Claros, het intelligente systeem voor waterbeheer 
David Van Loock - Hach

12.35u

Energie besparen door nauwkeurige beluchting 
Johan Kempeneer - Egger Turo Pumps

12.45u

Slimme waterteller voor netwerkbewaking en facturatie 
Jan Cauchie - Siemens

12.55u

Vergroening van de koelwaterbehandeling door pH-controle met CO2
Rudy Lamond - Air Liquide

13.00u

Broodjeslunch 

 

DEELNAMEKOSTEN

50 € exclusief btw voor leden watercircle.be en VMx
100 € exclusief btw voor niet-leden
25 € exclusief btw voor studenten

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Wie niet komt opdagen zal toch het volledige factuurbedrag dienen te betalen.

 

  REGISTREER U NU!  


 WORKSHOP WATERCIRCLE.BE-VMX    STUDIENAMIDDAG VLARIO-CIW                

SEMINARIE AQUAFLANDERS (met de steun van Benor vzw)                                                                                                                                         

INNOVATIEF WATERMANAGEMENT
AquaFlanders biedt een boeiend seminarie aan waarop de waterbedrijven hun meest innovatieve projecten zullen voorstellen. Die gaan van circulair drinkwater over digitale meters tot en met de recuperatie van spoelwater.


Moderator: Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders

 

10.00u 

Inleiding 
Mieke Van Hootegem, voorzitter AquaFlanders

10.05u 

Ontziltingsinstallatie te Oostende
Wim Jacobs, directie-manager productie & transport - FARYS

10.20u 

Waterzuiveringsinstallatie 
Emmanuel Van Houtte - directeur productie I.W.V.A.

10.35u 

Digitale meters (beleid en operationeel)  
Frank De Clercq, CCO - Water-link en Bert De Winter, directeur Innovatie - De Watergroep

10.50u 

Pauze

11.05u 

Nereus/project Nieuw Zuid   
Steven De Schrijver, COO - Water-link

11.20u 

Proceswater
Frank De Poortere, afdelingshoofd BU Industrie en services - De Watergroep

11.35u

Infiltratie spoelwaters
Erwin Van San, ir. stafdienst - Pidpa

11.50u

Panelgesprek

12.05u

Slot
Mieke Van Hootegem, voorzitter AquaFlanders

 

15u - 16u30

Netwerkdrink
op de stand van AquaFlanders

 

DEELNAMEKOSTEN

€ 50 exclusief btw

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Wie niet komt opdagen, zal het volledige factuurbedrag aangerekend worden.
 

  REGISTREER U NU!  


 WORKSHOP WATERCIRCLE.BE-VMX    SEMINARIE AQUAFLANDERS                       

STUDIENAMIDDAG VLARIO - CIW                                                                      

Deze studienamiddag wordt georganiseerd i.s.m. VLARIO, de CIW en de Vlaamse Provinciebesturen.

In het voorjaar van 2018 keurde de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid een aantal belangrijke aanpassingen aan deel 3 ‘bronmaatregelen’ van de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen’ goed. De richtlijnen voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van bronmaatregelen voor rioleringsprojecten werden aangepast.

Om de vernieuwingen bekend te maken, organiseert VLARIO in samenwerking met de CIW en de provinciebesturen twee studienamiddagen in Gent en Leuven. De studienamiddag in Leuven sluit aan bij de Aquarama Trade Fair.

Op een halve dag brengen we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. We leggen uit waarom een gebiedsgerichte aanpak cruciaal is voor een goed ontwerp. De provinciale waterloopbeheerders geven een aantal aandachtspunten, valkuilen en klemtonen mee en verduidelijken deze aan de hand van praktijkvoorbeelden.

 

13.00u 

Ontvangst

13.30u

Verwelkoming
Door Wendy Francken, directeur VLARIO

13.35u

Vernieuwde richtlijnen voor het ontwerp van bronmaatregelen bij rioleringen
Door Ingeborg Barrez, Vlaamse Milieumaatschappij, voorzitter CIW Werkgroep Waterzuivering

14.05u

Aan de slag met bronmaatregelen bij een rioleringsproject: laat je leiden door de leidraad
Door Bruno Samain, vertegenwoordiger VVP in CIW Werkgroep Waterzuivering

14.35u

Een rioleringsproject door de ogen van de provinciale waterloopbeheerder:
aandachtspunten, valkuilen en klemtonen

Door vertegenwoordiger van de provincie: Antwerpen/Vlaams-Brabant/Limburg

15.20u

Netwerkmoment

16.00u

Einde

 

DEELNAMEKOSTEN

Gratis
 

  REGISTREER U NU!  

 

Organisatie: FCO Media, +32 (0)56 77 13 10, info@aquarama.be