WATERCIRCLE.BE-Flanders’FOOD-VMX    AQUAFLANDERS    VLARIO     INTERREG WOW! 
 

Programma  

WORKSHOP watercircle.be - Flanders’FOOD - VMx                   

DUURZAAM WATERMANAGEMENT IN DE VOEDINGSINDUSTRIE
De workshop handelt over water in de voedingsindustrie met zowel het voorstellen van innovaties als gevalstudies. De belangrijkste onderwerpen zijn beveiliging van de waterbevoorrading, hergebruik en informatisering bij (afval)waterbehandeling en -beheer.


10.00u

Opening beurs

 ALGEMENE SESSIE 

10.30u

Verwelkoming
Matthias Mertens - watercircle.be

10.35u

Innovatie stimuleren in de voedingsindustrie
Bianca Lefevere, Flanders’ FOOD 

10.50u

Hergebruik van grondwater als proceswater
Daan Deheydt, DEME-Purazur

11.10u 

Afvalwater als bron in de voedingsindustrie?
Riet Cornelissen, Pantarein

11.30u

Waterzuivering en artificiële intelligentie: de toekomst?
Jeroen De Lathouwer, Waterleau

11.45u

Pauze

 PARALLELSESSIE 1: watercircle.be en Flanders’ FOOD 

12.00u

Actieve kool stimuleert waterhergebruik
Dries Neirinck, Desotec

12.15u

Efficiënte slibontwateringstechnieken en het gebruik van restwarmte
Kris Slenders, GEA

12.30u

Van kanaalwater tot proceswater: technologiekeuze
Annelies Beuckels, SWECO

12.45u

Waterkwaliteit bepalen in de voedingsindustrie
Wouter Vandevyver, Endress+Hauser

13.00u

Lunch

 

 PARALLELSESSIE 2: VMx 

12.00u

Nieuwe trends in de waterwetgeving voor de voedingssector
Evert Vercauteren, Sertius

12.30u

Innovatief grondwatermanagement
Bregt Diependaele, Eijkelkamp

13.00u

Lunch

 

DEELNAMEKOSTEN

50 € exclusief btw voor leden watercircle.be, Flanders'Food, VMx en FEVIA
100 € exclusief btw voor niet-leden
25 € exclusief btw voor studenten

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Wie niet komt opdagen zal toch het volledige factuurbedrag dienen te betalen.

 

  Event afgelopen   


 WATERCIRCLE.BE-Flanders’FOOD-VMX    VLARIO     INTERREG WOW! 


STUDIEVOORMIDDAG AQUAFLANDERS
                                                                                                                                         

WIJZIGINGEN IN HET LANDSCHAP VAN KEURINGEN UITGELEGD
Twee dagen voor de verkiezingen heeft de Vlaamse Regering het nieuwe Algemene Waterverkoopreglement (AWVR) goedgekeurd. De wijzigingen in dit Besluit hebben onder meer impact op het landschap van keuringen.

Wat betekenen de nieuwe ontwikkelingen voor jou?
Op deze studievoormiddag ontdek je wat er allermaal verandert bij de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer.

 

09.30u 

Ontvangst

10.00u 

Verwelkoming en toelichting – Mieke Van Hootegem, voorzitter AquaFlanders

10.30u 

Keuring van de binneninstallatie: wat verandert er? – Kris Van den Belt, diensthoofd Grondwater en Lokaal waterbeheer van de VMM
• Toelichting bij het nieuwe AWVR

11.15u 

Pauze

11.20u 

Keuring van de privéwaterafvoer: wat verandert er? – Ingeborg Barrez, afdelingshoofd Ecologisch Toezicht van de VMM
• Toelichting bij het nieuwe AWVR

12.05u 

Slotwoord – Johan Verbauwhede, voorzitter directiecomité Drinkwater

12.20u 

Lunch

 

DEELNAMEKOSTEN

Deelname: gratis
Inschrijven is verplicht

  Event afgelopen  


INFOMOMENT AQUAFLANDERS
                                                                                                                                         

NIEUW IN VLAANDEREN: VAKOPLEIDING ‘HYGIËNISCH WERKEN AAN ONDERGRONDSE LEIDINGEN’
Het garanderen van de kwaliteit van het drinkwater is topprioriteit voor de Vlaamse watersector. Dit maakt dat het hanteren van een strikte hygiëne bij werkzaamheden aan ondergrondse leidingen van cruciaal belang is. AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, stelt daartoe de nieuwe opleiding ‘Hygiënisch werken aan ondergrondse leidingen’ voor. Deze opleiding richt zich tot alle uitvoerders uit de watersector en de bouwsector.

14.00u - 14.30u 

Ontdek alles over deze nieuwe opleiding op de persconferentie van AquaFlanders i.s.m. Bouwunie en Confederatie Bouw

DEELNAMEKOSTEN

Deelname: gratis
Inschrijven is verplicht

  Event afgelopen  


 WATERCIRCLE.BE-Flanders’FOOD-VMX    AQUAFLANDERS    INTERREG WOW! 


STUDIENAMIDDAG VLARIO
                                                                

CODE VAN GOEDE PRAKTIJK - DE BRONMAATREGELEN BIJ RIOLERINGSPROJECTEN IN PRAKTIJK

 

12.00u 

Ontvangst

13.30u

Verwelkoming
Door afgevaardigde werkgroep Praktische leidraad

13.45u

De praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbare domein in Vlaanderen versie 2019
Deze leidraad werd in september afgerond en gaat van kracht vanaf 1 januari 2020 samen met het Standaardbestek 250. Welke impact heeft dit op de planning en uitvoering van infrastructuurwerken?
Door Wendy Francken, directeur VLARIO

14.00u

 • Hoe krijgen we bronmaatregelen in de praktijk?
  • Waarom bronmaatregelen?
  • 10 meest gehoorde excuses + hoe je ermee om kan gaan
  • Mogelijke scenario’s bij het uitwerken van een project met bronmaatregelen (burgerparticipatie, …)
 • Aandachtspunten bij het opmaken van een voorontwerp
  • Infiltratieproeven en grondwaterpeilmetingen
  • Waterladder toepassen + dimensioneringsregels
  • Dialoog met de waterloopbeheerder
  • Randvoorwaarden
  • ...
 • Plan van aanpak
  • Stappenplan uit de leidraad ‘bronmaatregelen’

Door afgevaardigde van Werkgroep 2+3 van VLARIO

15.30u

Vragenronde en netwerkmoment op de Vlario stand

 

DEELNAMEKOSTEN

50 € exclusief BTW
Na inschrijving ontvangt u een factuur.

  Event afgelopen   


 WATERCIRCLE.BE-Flanders’FOOD-VMX    AQUAFLANDERS    VLARIO   
 


WORKSHOP INTERREG WOW!
                                                                

MARKTKANSEN VOOR GRONDSTOFFEN UIT RIOOLWATER
Het Interreg WOW! project wil een transitie starten waarbij we grondstoffen in rioolwater hergebruiken om er waardevolle biobased producten van te maken. Uit het rioolwater kunnen we PHA winnen om bioplastics te maken, we kunnen lipiden produceren om biobrandstoffen te maken en we maken actief kool van de cellulose.

 

12.00u 

Registratie, lunch en bezoek aan beurs

14.00u

Keynote speech van Luc Kikkert (Directeur van Kiemt)
Twee interactieve workshops die afzonderlijk bezocht kunnen worden:

 1. Leer meer over hoe PHA, lipiden en cellulose worden verkregen uit rioolwater. En welke biobased producten kunnen we hiermee maken? Welke kansen biedt dat voor het bedrijfsleven?
 2. Discussieer mee over het onderwerp: De blokkering van de huidige circulaire benaderingen van grondstoffen in rioolwater door huidige wet en regelgeving.

 

17.00u

Netwerkmoment

 

DEELNAMEKOSTEN

Gratis
Inschrijven is verplicht

  Event afgelopen  

 

Organisatie: FCO Media, +32 (0)56 77 13 10, info@aquarama.be