Programma watercircle.be - essenscia - VMx - Fevia

Duurzaam watermanagement in de voedings- en chemiesector

(in het Nederlands tenzij anders aangeduid)

Algemene sessie

10:00 – 10:30

Ontvangst met koffie

10:30 – 10:45

Welkomstwoord
Matthias Mertens, watercircle.be

10:45 – 11:00

Innovatie stimuleren in de chemiesector

An Maes – essenscia

11:00 – 11:15

Water en voedsel in Europa (in het Engels)

Raschad Al-Khafaji – Food and Agriculture Org. (FAO) of the UN

11:15 – 11:30

Duurzaamheid en trends binnen de voedingssector

Liesje De Schamphelaire – Fevia

11:30 – 11:45

Van grondwater en gebruikt proceswater naar de gewenste waterkwaliteiten

Ward Ooms – Puratos

Waterproject productiesite Puratos Lummen: Alternatieve watervoorziening in de voedingsindustrie door een combinatie van het lokaal opzuiveren van grondwater en gebruikt proceswater naar de gewenste waterkwaliteiten. Praktijkervaring vanuit de voedingsindustrie inzake project management en omgevingsvergunningsaanvraag.

11:45 – 12:00

Pauze

Parallelsessie 1: watercircle.be

12:00 – 12:15

De Strijd tegen Droogte: PepsiCo’s Duurzame Waterstrategie

Jord Van Wassenhove – PepsiCo

Voor PepsiCo is duurzaam waterverbruik in de volledige waardeketen een absolute topprioriteit in de strijd tegen toenemende droogte. In de aardappelteelt doen we bijvoorbeeld onderzoek naar specifieke, droogtebestendige aardappelrassen en optimaliseren we irrigatie. Aangezien de PepsiCo-chipsfabriek in Veurne in een regio ligt die gevoelig is voor waterschaarste, hebben we bovendien een meerjarenplan uitgerold om 8 keer minder leidingwater te verbruiken tegen 2030.

12:15 – 12:30

3R (Reduce, Reuse, Recycle) (in het Engels)

Henk van de Hyde – Danone

Structured approach to water sustainability. Understand how water is used in your process and created smart KPI’s to manage this precious resource, bring everyone on the journey with you to create a more efficient and sustainable operation.

12:30 – 12:45

Duurzame waterbehandeling door gebruik te maken van CO2

Dominique Hamerlinck – Alpro

12:45 – 13:00

Productie van gedemineraliseerd water met lage chemische voetafdruk

Wout Sterkens- Total Energies Schoten

Total Energies Schoten investeerde in een deminwaterinstallatie waarbij de biofilmvorming moest bestreden worden zonder de chemische voetafdruk te verhogen. Het project kon uiteindelijk door een kleine fysische ingreep bacteriële groei vertragen en het gebruik van zuren reduceren met een factor 4.

13:00 – 14:00

Broodjeslunch aan de watercircle.be stand

Parallelsessie 2: VMx

12:00 – 13:00

Uitdagingen in het waterbeheer bij de industrie - met voorbeelden uit de groentenverwerking en de chemie

Hugo Desmet & Kristof Van Acker – Witteveen+Bos

13:00 – 13:30

Fosformonitoring in afvalwater van de groenteverwerking - Effluentdebietmeting en ‘Code van Goede Praktijk’

Denis Reydams - Industry Manager Water/waste water, Endress+Hauser Belgium & Luxembourg

13:30 – 14:30

Broodjeslunch aan de watercircle.be standWatercircle.be is een Vlaamse federatie van watertechnologiebedrijven. Onze organisatie creëert een platform waar de ‘academia’ en ‘industrie’ van Vlaanderen elkaar ontmoeten om hun visie op de lokale en mondiale waterindustrie te verbreden.

VMx vzw is de beroepsvereniging voor alle milieuprofessionals (milieucoördinatoren, milieudeskundigen, MER-deskundigen, ...). De kerntaken van deze ledenvereniging met bijna 900 leden zijn: belangenbehartiging, informatieverstrekking, permanente vorming en netwerking.

essenscia is de Belgische sectorfederatie van de chemische industrie en de life sciences. De organisatie behartigt de specifieke belangen van bedrijven die actief zijn in chemie, kunststoffen, farma en biotech.Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, vertegenwoordigt 27 sectoren en 700 bedrijven die kwaliteitsvolle en innovatieve voeding en dranken produceren in België. Het is onze missie om, in overleg met alle stakeholders, de Belgische voedingsindustrie te begeleiden en ondersteunen bij het creëren van duurzame waarde.

Deelnemen

  • Studenten: € 25 (excl. BTW)
  • Watercircle.be leden: € 50 (excl. BTW)
  • Leden van partners (VMX, essenscia en Fevia): € 75 (excl. BTW)
  • Niet-leden: € 100 (excl. BTW)
  • Registratie verplicht

Plan uw bezoek