Programma CEBEDEAU

(In het Frans)

CEBEDEAU is een expertise- en onderzoekscentrum voor de behandeling en het gebruik van water en voor milieubiotechnologie. Het centrum biedt concrete en duurzame oplossingen aan publieke en industriële spelers.

13:30 - 14:00

‘Circular Wallonia’, digitalisering en de waardeketen voor water

Franciane Wertz, Project Development – Cluster H2O & Jean-Philippe Parmentier, Directeur - INFOPOLE Cluster TIC

Wallonië heeft een globale strategie voor circulaire economie aangenomen onder de naam ‘Circulair Wallonië’. Deze globale strategie is gebaseerd op 5 actiegebieden: productie en aanbod, vraag en verbruik, mobilisatie van actoren, afvalbeheer en prioritaire waardeketens. Water is uiteraard een van de 6 prioritaire waardeketens. Franciane Wertz (Cluster H2O) en Jean-Philippe Parmentier (INFOPOLE Cluster TIC) zullen de Waalse strategie op het gebied van circulariteit en digitalisering in de waardeketen voor water voorstellen.

14:00 - 14:30

Digitalisering voor rationeel watergebruik: een casestudy van Brasserie Lefevbre

Gilles Guezou, Plant Manager - Brasserie Lefebvre & Jean-Philippe Vermeulen, Technord

Brasserie Lefebvre van Quenast wil zijn waterverbruik verminderen en heeft daarom in samenwerking met Technord, een industrieel elektriciteits- en automatiseringsbedrijf uit Luik, een project ontwikkeld dat gebaseerd is op digitalisering. Het project omvat het optimaliseren van het beheer van de waterstromen van het bedrijf via de inzet van het IIOT (Industrial Internet of Things), een business intelligence tool en de integratie van meteorologische gegevens voor gerecupereerd regenwater. Gilles Guezou (Brasserie Lefebvre) en Jean-Philippe Vermeulen (Technord) zullen uitleggen hoe dit digitaliseringsproject het watergebruik in de brouwerij zal rationaliseren.

14:30 - 15:00

Realtime bacteriologische monitoring van onconventionele waterbronnen: van de ecowijk tot de farmaceutische industrie

Gilles Quabron, O&O-projectleider - CEBEDEAU & Jean-François Gérard, Business Development - CEBEDEAU

Het gebruik van onconventionele waterbronnen is een van de oplossingen om de schaarste van drinkwater tegen te gaan en natuurlijke waterbronnen van goede kwaliteit, die essentieel zijn voor de biodiversiteit, te behouden. Het gebruik van regenwater of behandeld afvalwater vereist een strengere en snellere kwaliteitscontrole vóór gebruik. Gilles Quabron en Jean-François Gérard (CEBEDEAU) zullen aan de hand van twee casestudies laten zien hoe nieuwe meettechnologieën kunnen worden gebruikt om een online watermonitoringdienst aan te bieden. Ze bespreken de monitoring van enerzijds de kwaliteit van regenwater voor huishoudelijk gebruik in een ecowijk en anderzijds de kwaliteit van behandeld afvalwater voor gebruik in de farmaceutische industrie.

Deelnemen

  • Gratis
  • No show: € 50 (Prijs excl. btw)
  • Registratie verplicht

Plan uw bezoek