BEURSNIEUWS 13/07/2022

1200vmxtrevi1200x800.jpg

De workshop van watercircle.be op Aquarama krijgt stilaan vorm

Net zoals vorig jaar werkt watercircle.be tijdens Aquarama Trade Fair samen met Essenscia en VMx voor wat het inhoudelijke luik betreft. essenscia legt voornamelijk de klemtoon op het stimuleren van innovatie in de chemiesector. Hier wordt een overzicht gegeven van de water – initiatieven die door de sector genomen worden. Er wordt onder meer werk gemaakt van een ‘sectorale Blue Deal’ met minister Demir.

VMx heeft het over het beperken van verspreiding van gevaarlijke stoffen bij een incident. Hiervoor werden een nieuwe BBT alsook een nieuwe richtlijn gelanceerd. De BBT (Beste Beschikbare Technieken) betreft deze rond de inkuiping bij bovengrondse opslag van gevaarlijke stoffen en de richtlijn is deze rond de volumebepaling van de verplichte bluswateropvang.

Inschrijven voor de sessies op 20 oktober in Leuven Brabanthal kan vanaf einde augustus via https://www.aquarama.be.