BEURSNIEUWS 21/06/2022

aqrrdimstudievoormiddagwaterbewustbouwen.jpg

Studievoormiddag ‘waterbewust bouwen’ op Aquarama Trade Fair

Vlario organiseert tijdens de Aquarama Trade Fair een studievoormiddag over ‘waterbewust bouwen’. De sessies verlopen in samenwerking met NAV, Vlaamse Confederatie Bouw, Vlakwa en WTCB. Men bespreekt er hoe de weerbaarheid tegen droogte en overstromingen kan verhoogd worden in de bebouwde omgeving door middel van innovatieve technieken.

De droogteproblematiek is de voorbije jaren heel actueel geworden in Vlaanderen en vertaalt zich onder meer in een daling van de grondwaterstanden. Enerzijds omdat we een groot waterverbruik hebben t.o.v. de beschikbare waterhoeveelheid, anderzijds omdat we door de hoge verhardingsgraad neerslag versneld afvoeren en er in het verleden te weinig ingezet is op lokale infiltratie.

Door het verzamelen van bestaande informatie, detecteren van knelpunten, opbouwen van nieuwe expertise, verrichten van vertaalonderzoek, en verspreiden hiervan wil het project bedrijven uit de ganse bouwketen ertoe aanzetten om innovatieve technologieën op vlak van waterbewust bouwen toe te passen en te integreren in hun werking. Naast het zo breed mogelijk verspreiden van deze kennis worden ook tools en instrumenten opgezet en ontwikkeld om de doelgroep te ondersteunen en aan te zetten tot effectieve implementatie.

Aquarama Trade Fair heeft plaats in de Brabanthal te Leuven op 20 oktober. Inschrijven voor de sessies kan via https://www.aquarama.be vanaf eind augustus. Deelname is gratis.