Programma Vlario

CIRCULAIRE BESTEKSVOORSCHRIFTEN EN DECENTRALE WATERZUIVERING (IN HET NEDERLANDS)

10:00 - 10:35

Verwelkoming
Door Wendy Francken, directeur VLARIO

10:35 - 10:55

Vlario-innovatieprijs

Winnaars Vlario-innovatieprijs 2021

Op 21 september worden de winnaars bekend gemaakt van de Vlario-innovatieprijs in de categorieën ‘technologie’ en ‘visie/concept’. De winnaars stellen hun innovatie aan u voor en beantwoorden uw vragen.

10:55 - 11:10

Circulariteit van materialen voor riolerings- en infrastructuurwerken en decentrale waterzuivering

William Martens

VLARIO Werkgroep kwaliteitszorg en materiaalkeuze

Circulaire economie geldt ook voor de producten en materialen die gebruikt worden i.k.v. riolerings- en infrastructuurwerken en de keuzes die de opdrachtgevers hierin maken. Werkgroep Kwaliteitszorg en materiaalkeuze van Vlario buigt zich over de circulariteit van materialen bij hun riolerings- en infrastructuurwerken en hoe dit in de bestekvoorschriften kan worden opgenomen.

11:10 - 12:15

Decentrale waterzuivering

Aansluiten op de riolering is niet altijd technisch/ecologisch mogelijk. Er dient dan gekozen te worden voor decentrale waterzuivering. Ook in groene clusters (collectief te optimaliseren buitengebied) wordt vaker bekeken om de zuivering lokaal aan te pakken zonder kilometers riolering of persleidingen aan te leggen om aan te sluiten op een RWZI.

Toepassing van decentrale zuivering

 • Wat is decentrale waterzuivering?
 • Wanneer decentrale waterzuivering toepassen?
 • Wat is het wettelijk kader voor decentrale waterzuivering?
 • Wat zijn de struikelblokken en aandachtspunten?

Wat zijn de mogelijkheden voor decentrale waterzuivering
Door Maarten Everaert, Aquafin

Hoe pak je een project aan met decentrale waterzuivering
Door Veerle Depuydt, VLAKWA

Enkele concrete voorbeelden in de praktijk

 • Ledegem wordt L’eaudegem – Wouter Igodt, Hello Water
 • ’t Hof Bellewaerde – Mireille Martens, Rietland

12:15 – 13:00

Vragenronde en netwerkmoment op de Vlario-standVLARIO is het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen.

VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.

Deelnemen

 • VLARIO-leden: gratis
 • Niet-leden: € 50
 • No show: € 50
 • Prijzen exclusief BTW
 • Registratie verplicht

Volgende editie 20/10/2022