Programma webinar Vlario

INFOSESSIE CIRCULAIR WATER (in het Nederlands)

Vlaanderen kent een hoge mate van waterstress, de voorraden zijn beperkt. We gaan samen op zoek naar nieuw oplossingen om ons water beter te beheren en lagere kwaliteitsbronnen, zoals regenwater en afvalwater, te gebruiken om tot een hogere kwaliteit te brengen. Op Aquarama organiseert VLARIO i.s.m. VMM, Vlakwa, Aquafin en De Watergroep een infosessie rond circulair water voor lokale besturen en rioolbeheerders.

In een circulaire economie wordt afvalwater maximaal herbruikt. Ook het hergebruik ervan en het ten volle benutten van regenwater vallen hieronder. Er zijn vandaag al heel wat technologieën beschikbaar. Alle sectoren dienen in de toekomst meer in te zetten op circulaire economie, zoals ook gesteld door de Vlaamse regering in het regeerakkoord.

Op deze infosessie willen we u informeren over de wetgeving rond circulair water, waarom dit toepassen, de technologieën die hiervoor bestaan aan de hand van enkele voorbeeldprojecten alsook hoe u dit kan opleggen in uw gemeente voor bedrijven en industriezones.

13:30 - 13:40

Verwelkoming
Door Wendy Francken, directeur VLARIO

13:40 - 14:00

Wetgeving rond circulair water

Vlaamse Milieumaatschappij

14:00 - 14:25

Hergebruik van (afval)water in de strijd tegen droogte

Marjoleine Weemaes, Aquafin

Manager Research & Development

Waarom is het belangrijk om de waterkring te sluiten? Welke soort water heb je nodig? Wat zijn reeds goede concepten voor de zuivering en het hergebruik van grijswater en effluent. Hoe kan je hemelwater optimaal benutten om kostbare waterbronnen te beschermen? En welke rol kan een lokaal bestuur daarin spelen? Dit wordt toegelicht aan de hand van enkele voorbeeldprojecten.

14:25 - 14:50

Technologieën voor circulair water

Vlakwa

Overzicht van de technologieën die er reeds bestaan en toegankelijk zijn om toe te passen aan de hand van enkele voorbeeldprojecten.

14:50 - 15:10

Waardevolle stoffen uit rioolwater - Toelichting Europees project WOW

Katrien Bijl, project WOW (Waterschap Vallei en Veluwe)

Project Manager

Rioolwater bevat waardevolle stoffen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobased producten. Toch wordt dit potentieel in Noordwest-Europa nog nauwelijks benut. Het Interreg Noord-West Europa project WOW! – Wider business Opportunities for raw materials from Waste water – kijkt naar de mogelijkheden om waardevolle stoffen uit rioolwater te halen en op te werken naar biobased producten. Een belangrijke stap vanuit de watersector naar een circulaire economie. De aandacht richt zich hierbij op cellulose, lipiden en PHA bioplastics.

15:10 - 15:30

Water en energie op maat

Ortwin Deroo

Architect, Manager Business Ontwikkeling De Watergroep

De nexus energie-water levert heel wat opportuniteiten om bij bestaande, maar zeker bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in te zetten op duurzaamheid. De Watergroep werkt hiervoor samen met gemeenten, bedrijven en ontwikkelaars die zo bijdragen tot klimaat robuuste oplossingen met innovatieve concepten voor water en energie.VLARIO is het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen.

VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.

Deelnemen

  • 50 euro voor leden (excl BTW)
  • 80 euro voor niet-leden (excl BTW)
  • Na inschrijving ontvangt u een factuur.
  • Inclusief gratis virtual event.
  • Registratie verplicht

Schrijf in vanaf juli 2021