Programma watercircle.be - essenscia - VMx

DUURZAAM WATERMANAGEMENT IN DE CHEMIESECTOR (IN HET NEDERLANDS)
Algemene sessie

10:00 – 10:30

Ontvangst met koffie

10:30 – 10:40

Welkomstwoord
Matthias Mertens, watercircle.be

10:40 – 10:50

Innovatie stimuleren in de chemiesector

An Maes, essenscia

Consulting Director

10:50 – 11:05

Lerend netwerk water: eerste bevindingen

Steven Raes, Sweco

Voor de sector van de chemie en life sciences is water een cruciale factor in het productieproces. Daarom start essenscia met een ‘Lerend Netwerk Water’. Dit initiatief moet sectorbedrijven helpen om meer water te besparen en te hergebruiken. Er werden o.a. praktijkvoorbeelden gebracht uit de sector, alsook werd het besparingspotentieel van de ondernemingen in kaart gebracht.

11:05 – 11:15

TBA

Agentschap innoveren en ondernemen

11:15 – 11:30

Circulair waterconcept bij Dow Terneuzen

Dion van Oirschot, Rietland

Dow Terneuzen beoogt 100% circulair te gaan voor hun waterverbruik en mikt op volledige onafhankelijkheid van het drinkwaternet en van inname van oppervlaktewater. Eén van de belangrijke aandachtspunten hierbij is het opwerken van gezuiverd afvalwater terug tot proceswater voor de Dow plant. Rietland verzorgt in de zuiveringstrein een nazuivering in een belucht rietveld.

11:30 – 11:45

Potentieel hergebruik gezuiverd afvalwater in de chemische industrie

Dries De Cock, Epas International

Screening van potentieel hergebruik als proceswater van effluentwater van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van een bedrijf in de chemische nijverheid door middel van laboschaal testen. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen de combinatie 1) MBR/RO, 2) MBR/actief kool/RO, 3) UF/RO installatie op het effluentwater van de bestaande biologische zuivering.

11:45 – 12:00

Pauze

Parallelsessie 1: watercircle.be en essenscia

12:00 – 12:15

Eastman: Bewustwording verhogen in een bedrijf

Karl Gyssels, Eastman

Waterbesparing gaat niet enkel over bronbeperking, waterhergebruik en intern kortsluiten, ook medewerkers meekrijgen en het opvolgen van tellers kan water reduceren.

12:15 – 12:30

Janssen Farmaceutica: bemalingswater als proceswater

Dirk Reyntjes, Janssen Farmaceutica

Efficiënt omgaan met water gaat niet alleen over waterhergebruik, ook het gebruik van bemalingswater als proceswater kan hiervoor een potentiële bron zijn.

12:30 – 12:45

Waterbesparende initiatieven Molymet Belgium: gesloten koelwatersysteem

Nele Van Roey, Molymet

Initiatieven die Molymet neemt rond het topic waterschaarste (wateraudit, waterintegratie studie voor nieuwe afdeling Purox,…Lerend Netwerk Water essencia)

12:45 – 13:00

Agfa Gevaert: Gebruik van hemelwater als alternatief voor grondwater

Marc Hofman, Agfa Gevaert

Researcher

Agfa Gevaert kijkt naar het gebruik van hemelwater ipv grondwater als proceswater. Hierbij doen ze een beroep op enkele van hun buren in een proeftuinen droogte project.

13:00 – 14:00

Broodjeslunch aan de watercircle.be stand

Parallelsessie 2: VMx

12:00 – 13:00

Update wet- en regelgeving inzake Water in de Chemische industrie

Evert Vercauteren en Arne Braems, Sertius

Water Expert

In deze sessie geven we een beknopt overzicht van de wettelijke mogelijkheden voor het hergebruik van (afval)water en het slib dat wordt gevormd bij afvalwaterzuivering. Zowel de (gekende) huidige toepassingen als eventuele toekomstige opportuniteiten en beleidsontwikkelingen komen aan bod, alsook de mogelijke juridische hindernissen die deze opportuniteiten nog in de weg staan.

13:00 – 14:00

Broodjeslunch aan de watercircle.be standWatercircle.be is een Vlaamse federatie van watertechnologiebedrijven. Onze organisatie creëert een platform waar de ‘academia’ en ‘industrie’ van Vlaanderen elkaar ontmoeten om hun visie op de lokale en mondiale waterindustrie te verbreden.

VMx vzw is de beroepsvereniging voor alle milieuprofessionals (milieucoördinatoren, milieudeskundigen, MER-deskundigen, ...). De kerntaken van deze ledenvereniging met bijna 900 leden zijn: belangenbehartiging, informatieverstrekking, permanente vorming en netwerking.

essenscia is de Belgische sectorfederatie van de chemische industrie en de life sciences. De organisatie behartigt de specifieke belangen van bedrijven die actief zijn in chemie, kunststoffen, farma en biotech.

Deelnemen

  • Studenten: € 25
  • Watercircle.be leden: € 50
  • Leden van partners (VMX en essenscia): € 75
  • Niet-leden: € 100
  • Prijzen exclusief BTW
  • Attest permanente vorming verkrijgbaar
  • Registratie verplicht

Plan uw bezoek