Programma watercircle.be - Flanders’ FOOD - VMx

DUURZAAM WATERMANAGEMENT IN DE VOEDINGSINDUSTRIE (in het Nederlands)

De workshop handelt over water in de voedingsindustrie met zowel het voorstellen van innovaties als gevalstudies. De belangrijkste onderwerpen zijn beveiliging van de waterbevoorrading, hergebruik en informatisering bij (afval)waterbehandeling en -beheer.

Algemene sessie

10:00 – 10:35


Ontvangst en verwelkoming
Matthias Mertens, watercircle.be

10:35 – 10:50

Circulair ondernemen begint met… een masterplan water.

Tom Vandekerckhove, BOSAQ

Consulting Director

Zaal Terra

10:50 – 11:10

Mest als water- en nutriëntenbron voor de voedingsindustrie?

Rob Van den Broeck, Aaqua

Applications manager

Zaal Terra

11:10 – 11:25

Circulariteit van nutriënten – De Nieuwe Dokken

Riet Cornelissen, Pantarein

Project engineer

Zaal Terra

11:25 – 11:45

Circulaire economie in de voedingsindustrie: een wetgevingsverhaal?

Lies Bamelis, United Experts

Consultant environment and energy

Zaal Terra

11:45 – 12:00


Pauze

Parallelsessie 1: Watercircle.be en Flanders' FOOD

12:00 – 12:10

Innovatie stimuleren in de voedingsindustrie

Bianca Lefevere, Flanders’ FOOD

Innovation manager

Zaal Terra

12:10 – 12:30

Waterhergebruik bij het modernste slachthuis van België

Wouter De Wilde, Aquafin

Account Manager

Zaal Terra

12:30 – 12:45

Pesticides verwijderen uit water voor voedingsbedrijven

tba, Desotec

Project engineer

Zaal Terra

12:45 – 13:00

Chloraatvorming opgelost bij desinfectie van hergebruikwater?

Els Berckmoes, Proefstation voor de Groenteteelt

Researcher

Zaal Terra

13:00 – 14:00


Lunch

Parallelsessie 2: VMx

12:00 – 12:30

Circulair met afvalwater: wettelijke mogelijkheden voor hergebruik van (afval)water en zuiveringsslib.

Rilke Raes, Ovadis

Water Expert

Zaal Luna

12:30 – 13:00

Vlaamse wetgeving en telemetrie in waterintensieve bedrijven

Bregt Diependaele, Eijkelkamp

Account Manager Belux

Zaal Luna

13:00 – 14:00


LunchWatercircle.be is een Vlaamse federatie van watertechnologiebedrijven. Onze organisatie creëert een platform waar de ‘academia’ en ‘industrie’ van Vlaanderen elkaar ontmoeten om hun visie op de lokale en mondiale waterindustrie te verbreden.

Flanders‘ FOOD is het innovatieplatform voor de Vlaamse voedingsindustrie en brengt de industrie, onderzoeksinstituten en overheidsdiensten samen.

De missie van Flanders‘ FOOD is “het concurrentievermogen van de voedingssector versterken door het stimuleren van wetenschappelijke en technologische innovatie.

VMx vzw is de beroepsvereniging voor alle milieuprofessionals (milieucoördinatoren, milieudeskundigen, MER-deskundigen, ...). De kerntaken van deze ledenvereniging met bijna 900 leden zijn: belangenbehartiging, informatieverstrekking, permanente vorming en netwerking.

Deelnemen

  • 50 euro voor leden watercircle.be en VMx (excl. BTW)
  • 120 euro voor niet-leden (excl. BTW)
  • 25 euro voor studenten (excl. BTW)
  • Na inschrijving ontvangt u een factuur. Wie niet komt opdagen of later dan 48u voor het event annuleert, zal toch het volledige factuurbedrag dienen te betalen.
  • Catering is in de prijs inbegrepen.
  • Inclusief gratis beursbezoek.
  • Registratie verplicht

Schrijf in vanaf augustus