aqaquafinleent.jpg

SECTORNIEUWS 04/05/2023

Aquafin leent bij Europese Investeringsbank voor uitbreiden Vlaamse afvalwaterzuivering

De Europese Investeringsbank en waterzuiveraar Aquafin bouwen verder op hun langlopende samenwerking met de ondertekening van een financieringscontract ter waarde van €200 miljoen. Hierbij gaat het om de twaalfde leningsovereenkomst tussen beide partijen sinds het begin van de samenwerking in 1994, waarbij de EIB inmiddels meer dan €2 miljard aan financiering beschikbaar heeft gemaakt voor het uitbreiden en verbeteren van de waterzuivering in Vlaanderen. Aquafin zal het geld gebruiken voor 150 optimalisatieprojecten die bijdragen aan klimaatmitigatie – het temperen van de effecten van klimaatverandering – en klimaatadaptatie – het aanpassen van infrastructuur aan effecten van een reeds veranderd klimaat. Zo zullen 41 projecten met een investeringswaarde van €81,7 miljoen inzetten op de afkoppeling van regenwater om de gevolgen van toenemende zware buien en lange droogteperiodes op te vangen.

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren