aqrraquafinfosfor.jpg

SECTORNIEUWS 03/05/2023

51 zuiveringsinstallaties verwijderen extra fosfor voor betere waterkwaliteit

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) voor agglomeraties boven de 2.000 inwonersequivalenten moeten voldoen aan concentratienormen en verwijderingspercentages voor fosfor. Op 51 installaties haalt Aquafin méér fosfor uit het afvalwater dan de norm voorschrijft. De locaties werden niet zomaar gekozen. Vlaanderen wil de waterlopen waarin deze RWZI’s lozen, een stuk dichter bij de goede toestand brengen die de Kaderrichtlijn Water beoogt. In de toekomst biedt extra fosforverwijdering ook mogelijkheid om meer van deze grondstof terug te winnen uit het slib. Fosfor is één van de parameters die de waterkwaliteit bepalen. (Te) hoge fosfaatconcentraties in zoetwater ecosystemen leiden tot eutrofiëring of overbemesting van de waterloop. Dat wordt onder meer zichtbaar door overvloedige algengroei, waardoor het zuurstofgehalte daalt en de lichtinval vermindert. Beide effecten hebben een negatieve impact op meerdere waterorganismen.

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren