aqkortelscolabwatervoedingswaarderefractometerlowres.jpg

SECTORNIEUWS 09/05/2022

Elscolab over de voedingswaarde in afvalwater

Het afvalwater van bedrijven uit de voedingsindustrie bevat meestal nog heel wat organisch materiaal (suikers, eiwitten…). Reststoffen, nuttig voor andere toepassingen zoals koolstofbron voor waterzuiveringsinstallaties, waar de organische belasting te laag is. Om de afvalwaterstroom te valoriseren moet je meten wat erin zit. Online BOD of COD analyzers geven de gewenste waarden, maar hebben veel onderhoud nodig. Fotometrie is een veelgebruikte techniek die evenwel de suikers niet detecteert. Ook is de correlatie met de werkelijke concentraties niet gegarandeerd. In de voedingsindustrie zijn Brixmetingen goed ingeburgerd. Ze kunnen ook worden gebruikt op afvalwater. Ze zijn zo goed als onderhoudsvrij, meten alle opgeloste stoffen in het water en hebben, in tegenstelling tot andere meetprincipes, geen last van luchtbellen.

www.elscolab.com