aqkortvlakwabluedeal2oproepen.jpg

SECTORNIEUWS 11/10/2021

2 nieuwe subsidiekanalen binnen Blue Deal

Recent werden 2 nieuwe Blue Deal projectoproepen gelanceerd: ‘Waterbesparende investeringen’ met focus op kmo’s en ‘Hergebruik van restwater’ met focus op land- en tuinbouwsector. Voor de eerste oproep kunnen KMO’s tot 29 oktober een subsidieaanvraag indienen bij VLAIO voor investeringen in waterbesparing en droogtebestrijding. Het gaat om 10 tot 20% steun voor resp. middelgrote en kleine ondernemingen. Investeringen in o.m. waterbesparing, droogtebestrijding en herstel van het grondwaterpeil komen in aanmerking. Denk o.m. aan regenwater opvangen en zuiveren, afvalwater zuiveren en hergebruiken. Voor de 2e oproep ‘Hergebruik van restwater’ is er 10 miljoen euro beschikbaar om alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector te stimuleren. Restwater is de verzamelnaam voor o.m. afval-, proces-, bemalings- en hemelwater. Projecten met focus op samenwerkings-verbanden, met aanbieders en afnemers ervan, komen in aanmerking.

https://vlakwa.be/nl/nieuws/2-nieuwe-subsidiekanalen-gelanceerd-binnen-blue-deal