aqkorteureau.jpg

SECTORNIEUWS 13/09/2021

Europese bevolking versus waternetwerken

Onderzoek van EurEau geeft de percentages weer van het aantal mensen dat geconnecteerd is met een drinkwater netwerk, een vervuild water netwerk en een afvalwaterbehandelingsplant per land alsook de gemiddelde percentages voor Europa. Voor de 29 EurEau leden-landen kunnen we extrapoleren dat er 507 miljoen inwoners geconnecteerd zijn aan een drinkwaternetwerk, terwijl er 458 miljoen mensen geconnecteerd zijn met een collectoren netwerk voor afvalwaterbehandeling, en 436 miljoen personen met een afvalwaterbehandelingsplant. In vergelijking met onderzoek uit 2017 betekent dit een verhoging met 1.6% voor de drinkwater netwerken, met 1,7% voor de collectoren netwerken voor afvalwaterbehandeling, en 0,2% voor de afvalwaterbehandelingsplants.

www.eureau.org