masterseal.jpg

PRODUCTNIEUWS 02/06/2021

Afvalwaterbeheer: voorkom lekkages van gevaarlijke stoffen met Master Builders Solutions

Afvalwaterzuiveringsinstallaties worden blootgesteld aan complexe fysische en chemische aantastingen. Waterbeheer wordt alsmaar complexer waardoor de concentraties agressieve chemicaliën in het afvalwater toenemen. Een belangrijk probleem bij afvalwaterzuivering is de vorming van waterstofsulfide. Deze stof, die wordt afgegeven door bacteriën in afvalwater, kan verschillende problemen veroorzaken. Zodra waterstofsulfide het oppervlak bereikt wordt het omgezet in zwavelzuur. Dit gebeurt door een aerobe bacterie die in afvalwater aanwezig is waardoor de pH-waarde wel kan dalen tot 0,5. In dat geval worden betonnen en metalen structuren aan ernstige aantasting blootgesteld. Master Builders Solutions heeft een unieke coating ontworpen, MasterSeal 7000 CR, die volledige en duurzame bescherming biedt in zeer agressieve afvalwateromgevingen. De hoge weerstand tegen erosie en chemicaliën in combinatie met de scheurverbruggende eigenschappen, maakt het ideaal voor waterdichting van voorbehandelings- en beluchtingstanks, gistingstanks of rioolleidingen.

Klik hier om hier meer over te lezen >>

www.master-builders-solutions.com