fresh4cs.jpg

SECTORNIEUWS 23/02/2021

FRESH4Cs-project komt op dreef

Het FRESH4Cs-project demonstreert alternatieve duurzame watervoorziening voor industrie, drinkwaterproductie en landbouw in kustregio’s van Vlaanderen, Nederland en Engeland. Het project gaat nu een belangrijke fase in: de eerste demo, in Suffolk, is sinds begin januari operationeel, terwijl de andere demo’s later in 2021 operationeel worden.

In de demo in Koksijde zal er effluentwater van de bestaande IWVA-installatie worden behandeld via een wilgenmoeras. Na de planningsfase wachten we hier op de vergunningsaanvraag om in 2021 de demo te bouwen. Een tweede Vlaamse demo, in Kwetshage (Jabbeke, getrokken door VLM) zal bovengrondse en ondergrondse wateropslag (via kreekruginfiltratie) demonstreren. In de planningsfase doken er enkele problemen op, die ondertussen grotendeels van de baan zijn, waardoor het vergunningstraject in 2021 start.

www.vlakwa.be