SECTORNIEUWS 08/07/2020

App brengt risico voor stedelijke overstroming in kaart

Het zomert volop en dat doet ook de kans op (stevige) warmte-onweders sterk stijgen. Bovendien zullen deze onweders door de opwarming van de aarde alleen maar krachtiger worden en dus nog vaker zorgen voor wateroverlast en schade. Momenteel is het nog niet mogelijk om lokale wateroverlast precies in te schatten.  Daarom ontwikkelde een internationaal team van onderzoekers onder leiding van VUB-professor Boud Verbeiren een app die regenval monitort en zo burgers maar ook steden en gemeenten helpt adequater te reageren op hevige regenbuien.

De “FloodCitiSense”-app die tot stand kwam binnen het gelijknamige project gebruikt zowel wetenschappelijke data als input van burgers over regenval en mogelijke overstromingen.  Gebruikers kunnen in de app dan de regenval in hun omgeving aangeven aan de hand van gebruiksvriendelijke iconen die elk staan voor een verschillende intensiteit van regenval, gaande van overstromingen in parken of rivieren tot verstoppingen van riolen. Op die manier worden risicogebieden in kaart gebracht.

www.floodcitisense.eu