SECTORNIEUWS 24/06/2020

Droogte bedreigt ecologisch kwetsbare waterlopen

Voor het vierde jaar op rij een droge zomer betekent opnieuw gevaar voor de ecologische toestand van onze waterlopen. De debieten en de peilen van de onbevaarbare waterlopen zijn nu al op heel wat plaatsen laag tot zeer laag. Om nu en in de toekomst zo veel mogelijk schade te vermijden, heeft de VMM samen met de provincies, ANB en INBO een afwegingskader gemaakt, met parameters die in heel Vlaanderen in acht genomen worden.

Hoe bedreigt droogte onze waterlopen?

De ecologische impact van droogte op waterlopen verloopt in fases. Als eerste neemt de stroomsnelheid af, waarna er verminderd contact ontstaat tussen water en oever bij een dalend waterpeil. Dan valt de stroming helemaal stil, ontstaat fragmentatie van de loop en valt ze tenslotte helemaal droog. Uiteraard heeft dat ook een negatieve impact op de waterkwaliteit. Bij droogte neemt het zuurstofgehalte af en neemt de temperatuur toe. Dit kan zorgen voor vissterfte, bloei van blauwalgen en verzilting.

De voorbije weken nam de VMM al heel wat maatregelen om schade aan haar waterlopen te voorkomen. In alle stroomgebieden wordt het water zo lang mogelijk vast gehouden. Daarom hebben we heel wat stuwen verhoogd, afwateringsconstructies gesloten, … Maaibeurten worden uitgesteld omdat het aanwezige kruid voor een vertraagde afvoer en hogere peilen zorgt.

Typerend voor een droge periode is dat ook de vraag naar water groot is. Het waterverbruik bij landbouwers en huishoudens neemt toe. Meer en meer wordt water uit de waterlopen gewonnen om dieren water te geven, akkers te irrigeren, … De combinatie van een lage beschikbaarheid en een grote vraag zorgt er voor dat bijkomende maatregelen genomen moeten worden.

Naar een eenduidige aanpak

Het nieuwe afwegingskader ‘Ecologische kwetsbaarheid bij droogte’ moet het mogelijk maken om tot een eenduidige aanpak voor Vlaanderen te komen, met onderbouwde keuzes op basis van wetenschappelijke info.

www.vmm.be


Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.