SECTORNIEUWS 22/06/2020

Wat als het weer een droge zomer wordt?

Niemand in Vlaanderen is echt verrast dat er zich opnieuw een droge zomer aankondigt. Het is nochtans zeer uitzonderlijk dat de vorige drie zomers droog waren (daarvoor was het van 1976 geleden). Door de klimaatverandering zal dit een blijvend fenomeen zijn, en daarom zet de VMM, samen met partners en de betrokken sectoren, alle zeilen bij om Vlaanderen te wapenen tegen droogte. Hoe pakken we het aan?

Hoe pakt Vlaanderen droogte aan?

Om te begrijpen hoe we ons moeten wapenen tegen droogte, is het belangrijk te weten waaróm we ons tegen droogte en waterschaarste moeten beschermen. Vlaanderen heeft een van de laagste waterbeschikbaarheden per inwoner in Europa. Dit komt door een combinatie van een hoge bevolkingsdichtheid en een relatief beperkte aanwezigheid van oppervlakte- en grondwater. Opeenvolgende episodes van droogte brengen dit fragiele evenwicht uit balans, met waterschaarste voor de natuur, de landbouw en de industrie tot gevolg.

In essentie komt het erop aan om preventief de vraag naar water en het aanbod aan water in overeenstemming te brengen door de vraag te drukken en het aanbod zo groot mogelijk te houden. We moeten er dus met zijn allen voor zorgen dat de kans dat we met waterschaarste geconfronteerd worden en de schade tijdens een waterschaarste zo laag mogelijk is. Maar we kunnen dat niet alleen: het aanpakken van het probleem is een gedeelde verantwoordelijkheid, die een gezamenlijke aanpak vereist.

www.opdehoogtevandedroogte.be


Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.