SECTORNIEUWS 24/03/2020

Gewassen irrigeren met gezuiverd afvalwater

Wat is het effect van irrigatie met water van alternatieve waterbronnen op de opbrengst en de kwaliteit van gewassen tijdens de teelt en na de oogst? Onderzoeksinstituut Inagro heeft onlangs een irrigatieproef met verschillende types gezuiverd afvalwater opgezet voor de beregening van aardappel, spinazie en bloemkool.

Concreet werd gezuiverd afvalwater van Aquafin, van een groenteverwerkend bedrijf en van een aardappelverwerkend bedrijf uitgetest. Daarmee is onderzocht welk effect die alternatieve waterbronnen hebben op de opbrengst en kwaliteit van het gewas tijdens de teelt en na de oogst. In tijden van waterschaarste speelt immers niet alleen de beschikbaarheid van water een rol maar is ook de kwaliteit ervan belangrijk, zeker voor irrigatie.

Uit de eerste proefresultaten blijkt dat het beregenen met gezuiverd afvalwater geen opbrengst- of kwaliteitsvermindering teweegbrengt bij aardappelen en bloemkool. Bij bladgewassen zoals spinazie moet er aandacht zijn voor de geleidbaarheid van de alternatieve waterstromen. Die mag niet te hoog zijn om bladverbranding te vermijden.

Gedetailleerde proefresultaten zijn te consulteren in het thematische nummer van Proeftuinnieuws (www.proeftuinnieuws.be/wp-content/uploads/2020/01/Beregening-met-drie-types-gezuiverd-afvalwater-getest.pdf).

Volgend seizoen worden de irrigatieproeven hernomen. Inagro wenst immers ook te onderzoeken welke de langetermijneffecten zijn van irrigatie met die waterbronnen op de bodemkwaliteit.

Die proeven worden uitgevoerd in het kader van het Vlaio LA-traject ‘Irrigatie 2.0: Wanneer waar welk water?’.

Tekst via Vlakwa

www.vlakwa.be

www.inagro.be


Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.