20212052vlariokanaalz.jpg

SECTORNIEUWS 02/09/2019

Kanaal Z focust op belang beter waterbeheer en afvalwaterrecuperatie

Klimaatverandering blijft een belangrijk maatschappelijk thema, dat een grote impact kan hebben op ons dagelijkse leven. Dit najaar brengt Kanaal Z een tweede themareeks die volop focust op klimaatverandering en de rol van water om de uitdagingen aan te gaan.

“In Z-Water gaan we na wat de klimaatverandering teweegbrengt in Vlaanderen en hoe lokale overheden, bedrijven en particulieren actie kunnen ondernemen om de gevolgen in te dijken en aan te pakken. Er komen ook experts aan het woord die toelichten waarom efficiënt omspringen met water en afvalwaterrecuperatie een noodzaak is.”

De klimaatverandering wordt steeds meer tastbaar, ook bij ons: langere periodes van droogte, hevige onweersbuien met wateroverlast en ondergelopen straten of wijken als gevolg. Om ons voor te bereiden op meer van dergelijke fenomenen, moet nu doordacht worden gehandeld. Water wordt immers een schaars goed, waarmee we duurzaam moeten omspringen.

Als beheerder van het openbaar domein hebben lokale overheden de verantwoordelijkheid die problematiek aan te pakken. Klimaatadaptatieplannen of maatregelen om steden en gemeenten klimaatrobuust te maken, dringen zich op. Maar ook bedrijven en particulieren moeten erop toezien dat het regenwater aan de bron maximaal wordt opgevangen en benut. Ook recuperatie en zuivering van afvalwater opent heel wat nieuwe mogelijkheden.

Z-Water wordt vanaf 3 september elke dinsdagavond op Kanaal Z uitgezonden. De reeks loopt in samenwerking met het overlegplatform en kenniscentrum Vlario.

Bron: Kanaal Z en Vlario

www.vlario.be

kanaalz.knack.be


Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.