aqinvlakwapubliekebevraging.jpg

SECTORNIEUWS 07/09/2018

Publieke bevraging van Europa over richtlijn stedelijke afvalwaterbehandeling

De Europese Commissie organiseert een publieke bevraging over de Europese richtlijn voor stedelijke afvalwaterbehandeling. De raadpleging is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de actuele stedelijke inzameling en behandeling van afvalwater en de impact van de richtlijn op onze waterlichamen en de omgeving in het algemeen.

Concreet gaat het over Richtlijn 91/271 / EEG van de Raad inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.

Men wil zowel de meningen kennen van deskundigen en publieke organisaties als van private organisaties over de implementatie en de specifieke kenmerken van de richtlijn. De bevraging loopt nog tot 19 oktober. Hieronder de url naar de bevraging.

ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_en