aqinvlakwabetonstop.jpg

SECTORNIEUWS 06/09/2018

Betonstop vergroot waterbuffercapaciteit

Het laatste decennium wordt in Vlaanderen dagelijks 6 hectare open ruimte ingenomen voor bebouwing, waardoor vandaag reeds meer dan 30% van het grondgebied bebouwd is. 14% van Vlaanderen is effectief bedekt met ondoordringbare materialen (het Europees gemiddelde bedraagt 2%). Meer verharding zorgt ervoor dat water minder gemakkelijk kan infiltreren in de grond met problemen van wateroverlast en verdroging tot het gevolg – zoals we in de laatste maanden hebben kunnen ondervinden. Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering de ‘Strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ goed, ook bekend als de betonstop.

Vlakwa bespreekt enkele strategische doelstellingen en beleidsopties van dat plan via onderstaande url.

www.vlakwa.be/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/news/betonstop-vergroot-waterbuffercapaciteit/