aqinvmmlozingconcentratie.jpg

SECTORNIEUWS 11/07/2018

Hogere lozingsconcentratie kan om water te besparen

Als bedrijven intensief water besparen, kan dat leiden tot hogere concentraties van bepaalde stoffen in hun afvalwater. In dat geval biedt Vlarem al langer een kader om gemotiveerd af te wijken van de lozingsvoorwaarden. De VMM ondersteunt die initiatieven om waterbesparing, waterhergebruik en kringloopsluiting bij bedrijven te stimuleren.

In Vlarem II (art. 5.3.2.4 § 3) staat dat de vergunningverlenende overheid op basis van vergaande waterbesparende maatregelen in de omgevingsvergunning voor bepaalde parameters hogere emissiegrenswaarden kan toestaan dan de sectorale lozingsvoorwaarden, als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Voor meer info en de voorwaarden: www.vmm.be/nieuwsbrief/juni-2018/hogere-lozingsconcentratie-kan-om-water-te-besparen