aqpnepasfrogbox.jpg

PRODUCTNIEUWS 23/04/2018

Epas presenteert de Frogbox

Epas en WatchFrog hebben Frogbox ontwikkeld, een tool die in staat is continu de kwaliteit van drink– en/of afvalwater te evalueren op de eventuele aanwezigheid van hormoonverstoorders. Daarbij kan ook de verwijderings-efficiëntie van de (afval)waterzuiveringsinstallaties worden opgevolgd voor die componenten. Het meten van het verstorende effect gebeurt door het gebruik van organismen die genetische ‘markers’ bezitten die fluoresceren van zodra zij blootgesteld worden aan verontreinigingen. Hoe groter de concentratie, hoe groter de verstoring, hoe helderder de fluorescentie tijdens de meting.

www.epasconsultancy.com


Registreer u gratis:

  • Volledige artikels lezen
  • Aquarama ontvangen per post en online lezen
Registreer