aq79pompgemalenfoto11.jpg

SECTORNIEUWS 25/04/2018

Blauwdruk waterbeleidsnota 2020-2025 goedgekeurd

In maart 2018 keurde de CIW de blauwdruk voor de volgende waterbeleidsnota goed. De blauwdruk is het resultaat van besprekingen binnen de CIW-werkgroepen. Ook de suggesties uit het participatietraject met de sectoren en lokale besturen zijn meegenomen. Het document vormt de basis voor het verder uitschrijven van de ontwerpteksten voor de waterbeleidsnota.

Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat de Vlaamse Regering elke zes jaar haar visie op het integraal waterbeleid vastlegt in een waterbeleidsnota en dat de CIW instaat voor de voorbereiding ervan. Ten laatste eind 2019 zal de Vlaamse Regering de 3de waterbeleidsnota goedkeuren.

De blauwdruk bevat:

  • de strategische krachtlijnen waarin de Vlaamse Regering haar visie op het integraal waterbeleid zal vastleggen
  • de doelstellingen die verdere invulling zullen geven aan elke krachtlijn
  • de onderwerpen die binnen de krachtlijnen en doelstellingen aan bod zullen komen

De CIW-werkgroepen gaan nu met de blauwdruk aan de slag. Tegen eind dit jaar zullen zij de ontwerpteksten voor de waterbeleidsnota uitschrijven. Dan gaat de waterbeleidsnota, samen met het overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties, in openbaar onderzoek. (foto: VMM)

www.integraalwaterbeleid.be


Registreer u gratis:

  • Volledige artikels lezen
  • Aquarama ontvangen per post en online lezen
Registreer