aqinaquafinoperatieperforatie.jpg

SECTORNIEUWS 14/03/2018

Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte lanceren Operatie Perforatie

Nergens in Europa wordt er zoveel open ruimte per inwoner ingenomen als in Vlaanderen. Daardoor krijgt regenwater nog nauwelijks de kans om in de bodem te dringen, met wateroverlast en bodemverdroging tot gevolg. Dit zou kunnen helpen: met een megagrote perforator gaatjes maken in die verharde oppervlakten, die anders worden ingericht met groene en blauwe elementen. En dat is precies wat Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte bedoelen met ‘Operatie Perforatie’.

Met de campagne Operatie Perforatie willen Infopunt Publieke Ruimte en rioolwaterzuiveraar Aquafin Vlaanderen aanzetten om stukjes verharde oppervlakte in de (semi)-openbare ruimte op te breken en te vervangen door groen of door waterdoorlatende materialen.

Operatie Perforatie richt zich in eerste instantie tot de Vlaamse lokale besturen, verenigingen, jeugdbewegingen, scholen en burgerinitiatieven met een oproep voor projectvoorstellen om een stukje (semi)-openbaar domein te ontharden en anders in te richten.

www.operatieperforatie.be


Registreer u gratis:

  • Volledige artikels lezen
  • Aquarama ontvangen per post en online lezen
Registreer