aqugentinterregproject.jpg

SECTORNIEUWS 20/07/2023

Interregproject Schone Waterlopen door O3G

In het Interregproject Schone Waterlopen door O3G wordt ozonisatie (O3) in combinatie met Granulair Actief Kool (GAK) ingezet op RWZI’s als een innovatieve, doelmatige en kostenefficiënte nabehandelingstechniek die de kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert in Nederland en Vlaanderen. Hoewel de effluentkwaliteit de afgelopen jaren heel sterk is verbeterd, vragen onder andere opkomende organische microverontreinigingen (OMV’s) zoals medicijnresten, pesticiden en PFAS-verbindingen steeds meer aandacht. Partnerschap tussen UGent, UAntwerpen, VLAKWA, AM-Team, Aquafin, PureBlue Water, Waterschap De Dommel en HZ University of Applied Sciences. Met steun van Interreg Vlaanderen-Nederland.

https://research.ugent.be/web/result/project/5e4b9ce2-8e20-43f6-9626-6558486daa99/details/nl